Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Catálogo de Sistemas de Información

A relación de aplicacións que aparece a continuación por cada tipo de unidade administrativa, Organismo público ou Administración pública, refírese ao catálogo de sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado aos que se podería acceder, previa autorización polo Responsable da base de datos. Para máis información, pódese acceder a información específica de cada dun dos sistemas pulsando sobre o seu nome, no caso de que estea activa esta función ou, pola contra, pódese solicitar información adicional remitindo un correo electrónico ao enderezo que aparece na páxina principal desta web.

Todos:

Por tipo de Unidade Administrativa: