Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Guies per a l´obertura de la comptabilitat 2006

A continuació s'inclouen les taules de comptes i conceptes pressupostaris per a l'obertura de la comptabilitat de les entitats locals l'1 de gener del 2006:

Així mateix, s'inclouen les Notes elaborades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per facilitar l'obertura de la comptabilitat l'1 de gener de 2015.

Guies per a l'obertura de la Comptabilitat 2006 2006

Guies per a l'obertura de la Comptabilitat 2006 2015