Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Taxonomía XBRL CONTALOC

Àmbit d'aplicació i objectiu de la taxonomia

La taxonomia té com a objectiu facilitar el procés mitjançant el qual les entitats locals i els seus organismes autònoms rendeixen comptes anualment als òrgans de control extern, tot afavorint l'elaboració i transmissió de la informació per part de les entitats locals i la recepció i tractament per part dels òrgans de control extern.

La taxonomia CONTALOC comprèn la informació continguda als documents que conformen els comptes anuals regulats en les instruccions dels models "normal", "simplificat" i "bàsic" de comptabilitat local, aprovades per les respectives ordres del Ministre d'Economia i Hisenda, de 23 de novembre de 2004. A aquesta informació, s'hi ha afegit el balanç de comprovació per als models "normal" i "simplificat".

PropietariDefinida per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, analitzada i tramitada en el si de l'Associació XBRL Espanya i publicada al portal de l'Administració pressupostària a Internet (www.igae.pap.hacienda.gob.es)
Data d'emissió2010-01-20
Estat de la taxonomiaEstat final
Fase d'aprovacióEn procés de revisió
Versió de la taxonomia1.0
Versió de l'especificació XBRL que s'ha fet servirEspecificació XBRL 2.1 de 31/12/2003 + corrected errata 18/12/2006 (Recommendation).
Contacte

Per intercanviar opinions i experiències Foro Taxonomía XBRL CONTALOC

Per fer-nos arribar incidències o consultes: soportebasical@igae.hacienda.gob.es

Comentaris

La taxonomia CONTALOC es va configurar inicialment com l'unió de dues taxonomies: ICEL (comptes anuals de les entitats locals i els seus organismes autònoms) i LENLOC (liquidació del pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms), amb l'objectiu de facilitar la transmissió de la informació economicofinancera que han de fornir aquestes entitats.

Atès que ambdues taxonomies es troben en situacions diferent (ICEL es troba en elaboració, i LENLOC ja està desenvolupada i en ús), ha estat necessari abandonar la configuració inicial. Així doncs, CONTALOC s'identificarà a partir d'ara amb ICEL, i la taxonomia LENLOC romandrà vigent per tal de rendibilitzar al màxim els avenços assolits en la seva aplicació pràctica.

Prefijos y Prefixos i namespaces

Model "normal": contaloc-n

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-n/2009-mm-dd

Model "simplificat": contaloc-s

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-s/2009-mm-dd

Model "bàsic"contaloc-b

https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaloc/contaloc-b/2009-mm-dd

Localització física de la taxonomia

Model "normal":

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-n.xsd

Model "simplificat":

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-s.xsd

Model "bàsic":

https://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaloc/contaloc-b.xsd

Taxonomies incompatiblesCap
Document resum CONTALOC-Descripción.pdf
Referències a altres taxonomiesNo s'hi han referenciat altres taxonomies
Informes XBRL d'exemple

Model "normal":

NIF_2009_NOR_CUENTA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Model "simplificat":

NIF_2009_SIM_CUENTA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Model "bàsic":

NIF_2009_BAS_CUENTA-ENTIDADLOCAL.XBRL

Tots els fitxers CONTALOC_v1.0.zip
Visualitzador

Per tal de visualitzar els fitxers XBRL conformes a la taxonomia amb un format similar a la presentació dels informes en paper s'ha desenvolupat un visualitzador que permet mostrar, a través del navegador web, cadascun dels diferents informes inclosos en una instància. Aquest visualitzador XBRL CONTALOC s pot descarregar a l'apartat "Utilitats" d'aquesta secció.

Convertidor

Convertidor Per tal de facilitar la implantació de la nova taxonomia XBRL CONTALOC, i la futura utilització d'aquesta taxonomia com a format normalitzat per als comptes anuals de les entitats locals i els seus organismes autònoms, s'ha desenvolupat una aplicació que permet transformar els fitxers XML a XBRL CONTALOC. Aquest convertidor XML a XBRL CONTALOC es pot descarregar a l'apartat "Utilitats" d'aquesta secció.