Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Conversor XML a XBRL - CONTALOC

Per tal de facilitar la implantació de la nova taxonomia XBRL CONTALOC, i la futura utilització d’aquesta taxonomia com a format normalitzat per als comptes anuals de les entitats locals i els seus organismes autònoms, s’ha desenvolupat aquesta utilitat que permet transformar els fitxers XML a XBRL CONTALOC..

Conversor XML a XBRL-CONTALOC (zip)

Aquesta aplicació té les característiques següents:

  1. Com a entrada, necessita un fitxer en format XML, una evolució del format normalitzat per al compte general que es fa servir actualment. Abans de la conversió, es fa una validació tècnica del format i es llança un missatge d’advertència en el cas que el fitxer no tingui el format adequat..
  2. El fitxer d’entrada pot ser de qualsevol dels tres models (normal, simplificat o bàsic), perquè el convertidor s’encarregarà d’identificar-ne el model i d’aplicar-hi la transformació adequada..
  3. El fitxer de sortida tindrà les mateixes dades que el fitxer d’entrada, però estarà en format XBRL CONTALOC. La conversió no implica cap tipus de validació funcional sobre el contingut del fitxer.
  4. L’aplicació ha estat desenvolupada en llenguatge Java, cosa que permet d’executar-la en qualsevol plataforma (Windows o Linux), això no obstant, ha de tenir instal•lada prèviament la màquina virtual corresponent (http://java.com).
  5. L’aplicació disposa de dues interfícies::
    • Interfície gràfica: permet seleccionar, amb un formulari, el fitxer d’entrada i d’executar la conversió tot mostrant la informació del procés a la pantalla.
    • Interfície mitjançant indicador d’ordres: permet executar l’aplicació des d’una consola o des d’altres aplicacions mitjançant els paràmetres de l’indicador d’ordres.

Juntament amb el convertidor, es distribueixen fitxers d’exemple, els esquemes del format XML que es fan servir per als fitxers d’entrada i un document de text en què se n’explica el funcionament.

La darrera actualització que s’ha publicat (v 1.01), el dia 30/06/2010, incorpora optimitzacions per a la conversió de fitxers de mida gran en màquines que tinguin una arquitectura de 64 bits.

Per tal de visualitzar els fitxers en un format similar als informes en paper, a l’apartat “Utilitats” es poden descarregar els visors corresponents.