Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Kontu orokorraren formatu normalizatua

Tokiko entitateen Kontu Orokorra emateko gomendatutako formatu normalizatua, 2013ko Tokiko Kontabilitateko Argibideetara egokituta, Estatuko Administrazio Orokorreko Ikuskaritzaren hurrengo ebazpenaren bidez ontzat emana (2015eko azaroaren 20ko 278 zenbakidun BOEn argitaratuta):

Ebazpen horretan, kontu orokorreko informazioa normalizatu da, kontabilitate eredu bakoitzerako; kontu orokorra osatuko duten fitxategien izenak kodetu dira; eta datuen osotasuna kontrolatzeko arauak ezarri dira.

 

Modu numerikoan aurkez daitekeen informaziorako «xml» fitxategi baten barruan igortzea aukeratu da, eta bere egitura eta edukia definitzeko, «xsd» eskema bat diseinatu da, eta azken horrek aipatutako informazioa baliozkotzea teknikoki erraztuko du.

2019. urteko eta hurrengo urteetako ekitaldietarako eskemak kontularitzako ereduaren arabera:
Informazio-oharra (2020/04/15): Data honetan ohizko ereduaren eta 2015eko eredu sinplifikatutako eskemak aldatu egiten dira abenduaren 12ko HAC/1364/2018 Aginduak Memorian sartu dituen aldaketak gehitzeko. Aldaketak honako hauek dira: “Hartzekodunak aurrekontuan gehitzeko zain dauden eragiketen ondorioz” (ohizko Memoriako 24.1.1.c) txostena, eta Memoria sinplifikatutako 18.1.1.c) txostena) txostena ezabatu, eta “Hartzekodunak sortutako eragiketen ondorioz” (ohizko Memoriako 24.7 txostena eta Memoria sinplifikatutako 18.7 txostena) txosten berria gehitu.
Kontularitzako ereduaren araberako aurreko ekitaldietarako (2015etik 2018ra arte) eskema aplikagarriak honako hauek dira:

2015. urte aurreko Kontu Orokorreko formatu normalizatua

Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, de 28 de julio de 2006, por la que se recomienda un formato normalizao de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición (pdf)

2008. ekitaldirako eskemak kontabilitate ereduaren arabera:

Aurreko eskemek hurrengo dokumentuan deskribatzen diren aldaketak hartzen dituzte barne:

Aurreko ekitaldietarako (2006 eta 2007), hauek dira eskema aplikagarriak, kontabilitate ereduaren arabera:

Informazio oharra (2007 06 14): MD5 laburpena sortzeko prozesuari buruzko argibideak.

IGAEk 2007ko uztailaren 28an emandako ebazpenean, seigarren idatz zatian MD5 laburpen elektronikoa xedatzen da. Laburpen hori sortzeko, kontuen informazio numerikoa duen XML fitxategia hartuta, MD5 algoritmo publikoa aplikatu behar zaio, bitarrean kodetuta; berdin dio haren edukia testua baldin bada ere.

Informazio-oharra (2009/07/29): data horretan, 2008ko eredu sinplifikatua aldatu egin da, akats bat hauteman baita diru-sarreren aurrekontuaren likidazioan. Hain zuzen ere, bitan agertzen zen behin betiko aurreikuspenen totala.

Informazio oharra (2016/06/14): Data honetan aldatu dira 2015eko eredu arruntaren eta sinplifikatuaren eskemak, Memorian hurrengo aldaketak egiteko:

 - “1. Antolamendua eta jarduera” txostenean, "NumMedEmpDurEjerYA31Dic" atalean, "NumMedEmplDurEjer" eremuan, hamartar mota gisa definitzen da. 

 - “Eragindako finantzazioaren gastuei” buruzko txostenean, finantzazio desbideratzeak eragile finantzatzaile bakoitzaren araberako banakatzean, "AgenteFinan" eremua zuzendu egin da diru-sarreren aurrekontu aplikazio bat barne hartzeko. 

 -11.2 Finantza pasiboak-Kreditu ildoak txostenean, totalen lerroaren identifikazio eremua ezabatu da. 

 - “Adierazleei” buruzko txostenetan (finantzarioak, ondarezkoak eta aurrekontuetakoak, eta kudeaketakoak) eremu adierazleak aldatu dira gehienez bi hamarta onartzeko..

XML fitxategien bistaratzea errazteko del Kontu Orokorraren normaldutako formatua, bat garatu da visualizador HTML formatura fitxategiaren eraldaketa bat egiten duena beraz agertua izan ahal izan da interneten nabigatzaile batek antzeko aurkezpen batekin a txostenak paperean.

Erabilgarritasun" atalean "esanda barne hartzen da visualizador sistema eragilearen eskemaren arabera.