Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria
 • Inici

Oficina Virtual

 

@administración electrónica 

A través de l'Oficina virtual es facilita l'accés a l'oficina electrònica de classes passives i a serveis de descàrrega de versions actualitzades de programes o aplicacions informàtiques d'interès per a la gestió economicofinancera dels òrgans gestors públics i per a la tramesa d'informació economicofinancera, a través d'Internet, per part dels òrgans gestors de l'Administració general de l'Estat; organismes autònoms; empreses públiques i entitats locals. Així mateix proporciona informació sobre el catàleg de sistemes d'informació accessibles des d'organismes públics, el servei de sol licitud d'accés a qualsevol dels serveis o sistemes d'aquest catàleg i l’accés a l'escriptori personalitzat d'aplicacions o bases de dades amb accés restringit, un cop feta l’autorització.

A través dels enllaços següents es poden consultar tant els sistemes d'informació que són accessibles per a usuaris externs a l'àmbit de l'Administració pressupostària, com els prestadors de serveis de certificació acceptats per als sistemes que requereixen l'ús de certificat electrònic o signatura electrònica com a mitjà d'identificació o autenticació:

Novetats

 • ​​ Especificaciones TELCON. Versión 3.0 (Agosto 2018)
 • Nueva versión BÁSICAL 13.0 disponible (Marzo 2018)
 • Modificación en la funcionalidad de los revisores de DocelWeb. Las acciones anteriores han sido sustituidas por las de “Revisión favorable” y “Revisión desfavorable” sin alterar su funcionalidad, manteniendo el firmante la potestad final sobre la firma de la solicitud. Se ha incorporado una nueva funcionalidad “Rechazar” mediante la cual un revisor puede devolver una solicitud sin necesidad de actuación por parte del firmante. Para activar esta funcionalidad del revisor, el firmante ha de marcar la opción “Facultad de rechazo” en la configuración de la regla de revisión.
 • Nueva versión de BÁSICAL disponible paso su acceso (previa solicitud) desde los sistemas de información de administración presupuestaria
 • NOTA INFORMATIVA Nº 2/2016. Tratamiento contable a aplicar a los “Acuerdos de concesión” de servicio público que realicen las entidades sometidas al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PCN) o al Plan de Cuentas Local Simplificado (PCS).
 • Recomendación técnica de la IGAE sobre la utilización de la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del Plan General de Contabilidad Pública con periodicidad mensual en el ámbito de las Comunidades Autónomas. 
 • NOTA INFORMATIVA Nº 1/2016. Recomendación técnica de la IGAE sobre la utilización de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Plan de Cuentas Normal) con periodicidad mensual.  
 • Nueva versión BÁSICAL 11.1 (Mayo-2016)  disponible para descarga
 • Entorno colaborativo SOROLLA2
 • Visor general de instancias XBRL para las cuentas anuales de las entidades públicas
Data de l'última actualització: 24/8/2018