Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Control d' Accesos

La política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat està regulada per Resolució de 21 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses. No obstant això, en matèria de tramitació de sol·licitud d'accessos als sistemes d'informació i a altres continguts o serveis electrònics, aquesta Resolució remet, a la Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que en la resta de qüestions ha quedat derogada per la nova Resolució.

En la Guia per a la sol·licitud d'accessos als sistemes de l'Administració Pressupostària (PDF) es detallen els processos necessaris per al registre de nous usuaris i sol·licitud de permisos d'accés.

En alguns sistemes d'informació amb caràcter previ a la sol·licitud d'accés s'ha de sol·licitar una autorització prèvia d'acord amb l'indicat en aquesta taula de preautorizaciones.

Sol·licitud d'accessos

Formulari de sol·licitud d'accessos als Sistemes d'informació de l'Administració Pressupostària

Gestió d'incidències

En cas que es produeixi alguna incidència haurà de seguir els següents passos:

Qüestions destacades en relació amb el control d'accessos

Informació sobre protecció de dades personals

Les dades personals facilitades mitjançant el formulari de sol·licitud seran tractats per la Divisió IV d'Explotació de l'Oficina d'Informàtica Pressupostària amb la finalitat de la gestió d'autoritzacions d'accés als sistemes d'informació i serveis proporcionats per l'Administració Pressupostària. Podrà exercir els seus drets davant el responsable del tractament. Abans d'accedir al formulari i signar la sol·licitud ha de llegir la informació addicional sobre protecció de dades.

Codi de conducta

Código de conducta para los usuarios de los sistemas de información de la Administración Presupuestaria (pdf)