Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Què és i para què serveix?

El sistema informàtic CoFFEE-IEC dona servei integral a la gestió dels Fons Comunitaris en el període 2021-2027, basant-se en tres pilars funcionals: Gestió, Certificació (Pagaments) i Auditoria (Control). Ve a ser, per tant, una versió actualitzada del sistema Fons 2020.

El nou sistema a més d'incorporar els procediments preexistents amb les modificacions que hagin sofert, incorporarà conceptes relacionats amb l'Administració Electrònica:

  • Captura de tota la informació exigida per la Comissió per a la presentació i posterior aprovació de tots els programes operatius. Com a novetat tota aquesta informació serà estructurada no permetent-se aportar cap tipus de document no estructurat (excepte com a explicació complementària).
  • Captura i manteniment de la informació relativa a les línies d'actuació de cada programa operativa. Aquesta informació servirà com a base per a l'elaboració dels PO.
  • Intercanvi d'informació amb el sistema d'informació comunitari (SFC 2021). S'efectuarà mitjançant serveis web establerts per aquest sistema. Aquest intercanvi inclourà tota la informació que és necessària aportar per a l'aprovació dels programes operatius.
  • Intercanvi d'informació amb els sistemes d'informació d'altres organismes involucrats en la gestió. S'efectuarà mitjançant serveis web proporcionats per CoFFEE-IEC.
  • Procediment de tramitació electrònica de propostes de pagaments. A aquest efecte, s'utilitzaran els serveis proporcionats per Certex.