Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria
 • Inici

Oficina Virtual

 

@dministración electrónica 

L`Oficina virtual facilita l`accés al catàleg de sistemes d`informació i de serveis web proporcionats per l`Administració pressupostària als organismes públics, així com al servei de sol·licitud d`accés a qualsevol dels sistemes o serveis d`aquest catàleg i a l`escriptori personalitzat d`aplicacions o bases de dades amb accés restringit, prèvia autorització.

Així mateix proporciona serveis de descàrrega, a través d`Internet, de versions actualitzades de programes o aplicacions informàtiques d`interès per a la gestió econòmic pressupostària dels òrgans gestors i entitats públiques, la relació de formats normalitzats per a l`intercanvi d`informació amb sistemes d`informació de l`Administració pressupostària, posats a la disposició d`usuaris externs a aquest àmbit, i utilitats ofertes als centres gestors per a l`elaboració dels Pressupostos Generals de l`Estat.

També a través d`aquesta llera pot accedir-se a l`entorn col·laboratiu disponible per als centres gestors i entitats adherides al sistema de suport a la gestió econòmic-pressupostària d`entitats públiques de naturalesa administrativa i pressupost limitatiu així com a altres utilitats d`interès per als usuaris del portal de l`Administració pressupostària.

Finalment, s`ofereix accés per a la verificació de documents electrònics generats i custodiats en l`àmbit de l`Administració pressupostària i informació sobre les actuacions administratives automatitzades realitzades en aquest àmbit.

A través dels següents enllaços poden consultar-se, tant aquells Sistemes d`informació que són accessibles per usuaris externs a l`àmbit de l`Administració pressupostària, com els prestadors de serveis de certificació acceptats per a aquells sistemes que requereixen de l`ús de certificat electrònic o signatura electrònica com a mitjà d`identificació o/i autenticació:

Novetats

 • Nueva versión: Verificación de documentos electrónicos (mayo 2020)
 • NOTA INFORMATIVA. Puesta en producción del sistema de información "Registro de Información de Control de Entidades Locales» (RICEL)" (mayo 2020)
 • Nueva versión BÁSICAL 14.1 disponible (Octubre 2019)
 • Especificaciones TELCON. Versión 3.0 (Noviembre 2019)
 • Modificació en la funcionalitat dels revisors de DocelWeb. Les accions anteriors han estat substituïdes per les de “Revisió favorable” i “Revisió desfavorable” sense alterar la seva funcionalitat, mantenint el signant la potestat final sobre la signatura de la sol·licitud. S'ha incorporat una nova funcionalitat “Rebutjar” mitjançant la qual un revisor pot retornar una sol·licitud sense necessitat d'actuació per part del signatari. Per activar aquesta funcionalitat del revisor, el signant ha de marcar l'opció “Faculteu de rebot” en la configuració de la regla de revisió.
 • NOTA INFORMATIVA Nº 2/2016. Tractament comptable a aplicar als “Acords de concessió” de servei públic que realitzin les entitats sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PCN) o al Pla de Comptes Local Simplificat (PCS).
 • Recomanació tècnica de la IGAE sobre la utilització del compte “Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost” del Pla General de Comptabilitat Pública amb periodicitat mensual en l'àmbit de les Comunitats Autònomes. 
 • NOTA INFORMATIVA Nº 1/2016. Recomanació tècnica de la IGAE sobre la utilització del compte 413 “Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost” del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (Pla de Comptes Normal) amb periodicitat mensual.  
 • Entorn col·laboratiu SOROLLA2
 • Visor general d'instàncies XBRL per als comptes anuals de les entitats públiques