Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Presentació

En l'actual era de la informació i de la gestió del coneixement i dins d'un escenari d'Administració electrònica, els portals web dels òrgans superiors i directius de l'Administració de l'Estat, degudament integrats en el portal del ministeri corresponent i en el de les administracions públiques, constitueixen una via obligada per canalitzar, d'una banda, tota la informació que l'òrgan ha d'oferir a la societat de la informació, i de l'altra, els procediments i els serveis administratius, tant pel que fa a la tramitació com pel que fa al seguiment.

A més a més, aquest cabal d'informació que s'ha de tramitar a través dels portals web creix vertiginosament gràcies a la confluència de diversos factors determinants: l'exigència per part del ciutadà d'una gestió transparent des de les administracions públiques, pròpia dels sistemes democràtics; la globalització impulsada pel fenomen Internet i la disponibilitat creixent d'informació digitalitzada i de la seva capacitat de gestió, característica de la societat digital en què estem installats.

La importància d'aquest servei és especialment patent en l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, atès que la naturalesa de les seves funcions fa que la informació generada i els serveis associats resultin especialment rellevants a sectors tan diferents com l'empresarial, l'universitari, les administracions i institucions públiques nacionals i internacionals, a més del ciutadà.

La Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses és l'òrgan superior al qual, sota la dependència del ministre d'Hisenda i Funció Pública, correspon dirigir i coordinar les actuacions relatives a la planificació, la programació i el pressupost del sector públic estatal i dels seus costos de personal, el disseny, la planificació i les actuacions relatives als fons comunitaris i incentius regionals, en especial, la gestió dels fons destinats a la política econòmica regional i el seguiment i la gestió de la participació espanyola en el pressupost de la Unió Europea.

Així mateix, està adscrita a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb rang de sotssecretaria, que té a càrrec seu el control intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora i de control financer, el seguiment i control de subvencions i ajudes públiques, les actuacions derivades de l'exercici del control dels fons comunitaris, pel que fa a l'exercici de les funcions d'autoritat d'auditoria en aquells programes en què la IGAE tingui aquesta condició, la direcció i gestió de la comptabilitat pública, la formació dels comptes econòmics del sector públic i la planificació, el disseny i l'execució de la política informàtica de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

Des del 1997 es disposa d'un portal web per al ciutadà en què es pot trobar una àmplia gamma d'informació i serveis, que es va ampliant dia a dia amb el propòsit d'apropar l'Administració pressupostària al ciutadà i a la resta d'òrgans de les administracions públiques.