Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Què és i per a què serveix?

El sistema BÁSICAL ha estat desenvolupat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) per donar suport informàtic a les operacions i a la resta d'informació que conté el model Bàsic del Sistema d'Informació Comptable per a l'Administració Local, d'acord amb Orden EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Bàsic de Comptabilitat Local.

És, per tant, una aplicació per a registre i tractament de dades, arxivament i conservació de la informació derivada de les operacions que han de ser objecte de comptabilització per a les diferents entitats comptables en què s'estructura el model, garantint la integritat i coherència de la informació. Permet obtenir, també, els estats que integren el Compte de l'entitat local i la generació dels fitxers necessaris per a la rendició telemàtica al Tribunal de Comptes i Òrgans de Control Extern (OCEX).

Per a més informació sobre les funcionalitats de l'aplicació pot consultar el Manual Básical.pdf.

La versió actual de BÁSICAL és la 15.1 publicada l'11 de Maig de 2023.