Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

XBRL CONTAEPA taxonomia

Taxonomiaren helburua da Estatuko Administrazio Instituzionalerako Kontabilitate Jarraibideak aplikatu beharreko gastuen aurrekontu mugatzaile edo zenbateslea duten erakunde guztiei Kontu Auzitegiari eman beharreko urteko kontuak Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiari igortzeko aukera ematea.

IGAEk XBRL instantzien Bisore bat hornitzen du, taxonomia honen instantziak bistaratzeko:  XBRL Bisorea

Taxonomiaren aplikazio-eremua eta xedea

XBRL CONTAEPA taxonomia

Taxonomiaren helburua da gastuen aurrekontu mugatua nahiz estimatua duten eta Estatuaren Administrazio Instituzionalaren Kontabilitate Instrukzioa —2011ko uztailaren 14ko EHA/2045/2011 Aginduak onartua— aplikagarria zaien erakunde guztiei laguntzea Estatuko Administrazioaren

Taxonomiaren 3.0 bertsiotik aurrera (2013ko urteko kontuak), haren eremuaren barne Aurrekontuen Lege Orokorreko 2. artikuluaren 2. atalak aipatutako nortasun juridikorik gabeko funtsak hartzen dira. Horregatik, erakunde mota berri hauen kontuak kudeatzeko beharrezko egitura taxonomiara gehitu da.

Taxonomiaren 5.0. bertsiotik aurrera, (2015eko urteko kontuak), taxonomia Nazioartera ateratzearen Arriskuen Erreserba Funtsari ere zuzentzen zaio. Azken horri 2015eko urtarrilaren 29ko Ebazpena aplikatzen zaio, Estatuko Administrazio Orokorreko Ikuskapenarena. Azken horren bidez, ontzat eman zen Nazioartera atzeratzearen Arriskuen Erreserba Funtsaren Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2. artikuluak aipatzen duen nortasun juridikorik gabeko funtsen Plan Orokorreko egokitzapena.

Taxonomiaren 8.0 bertsiotik aurrera (2018ko urteko kontuak), taxonomia UNED-en zentro elkartuetara eta UNED-en erakunde bateratura ere zuzenduta dago.

JabeaEstatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusia
Jaulkipen-data
Taxonomiaren egoera erabiltzen ari da
Onarpen-maila Borrador
Taxonomiaren bertsioa

11.0 (2023ko kontuak)

10.0 (2021eko eta 2022ko kontuak)

9.0 (2020eko kontuak)

8.0 (2018ko eta 2019ko kontuak)

7.0 (2017ko kontuak)

6.0 (2016ko kontuak)

5.0 (2015eko kontuak)

4.0 (2014ko kontuak)

3.0 (2013ko kontuak)

2.0 (2012ko kontuak)

1.1 (2011a kontu onartuak)

1.0 (2011a kontu formulatuak)

Erabilitako XBRL zehaztapenaren bertsioa2003-12-31ko XBRL 2.1 zehaztapena + 2006-12-18ko corrected errata (Recommendation).
Harremana Contaepa@igae.hacienda.gob.es
Oharrak

Gastuen aurrekontu mugatua nahiz estimatua duten eta Estatuaren Administrazio Instituzionalaren Kontabilitate Instrukzioa —2011ko uztailaren 14ko EHA/2045/2011 Aginduak onartua— aplikagarria zaien erakunde guztientzat da taxonomia hori.

Zehatzago esanda, hauek dira erakundeak:

  • 2003ko azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren 2.1 artikuluaren b) atalak aipatzen dituen erakunde autonomoak.
  • Artikulu horretako g) eta h) atalek aipatzen dituzten estatuko agentziak eta gainerako erakundeak, baldin eta lege-testu horretako 3. artikuluaren arabera administrazio-sektore publikokoak badira.

Horrez gain, taxonomiaren 3.0 bertsiorako (2013ko urteko kontuak), taxonomiak nortasun juridikorik gabeko funtsak hartzen ditu barne. Horiei Estatuko Administrazio Nagusiaren Ikuskaritzari buruzko 2011ko uztailaren 1eko ebazpena aplikatzen zaie. Haren bidez, ontzat eman ziren Aurrekontuen Lege Orokorreko 2. artikuluaren 2. atalak aipatutako funtsei eta aipatutako funtsen eragiketak administrazio sektore publikoaren entitate ekarleetan erregistratzeari buruzko kontabilitate arauak.

Horrez gain, taxonomiaren 5 bertsiorako (2015eko urteko kontuak), taxonomiak aplikagarria zaion Nazioartera ateratzearen Arriskuen Erreserba Funtsaren barruan 2015eko urtarrilaren 29ko Ebazpena sartzen du, Estatuko Administrazio Orokorraren Ikuskapenarena. Beraren bidez, ontzat eman zen Nazioartera ateratzearen Arriskuen Erreserba Funtsaren Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 2.2. artikuluak aipatzen duen nortasun juridikorik gabeko funtsen Plan Orokorreko egokitzapena

Gainera, taxonomiaren 8. bertsiorako (2018ko urteko kontuak), taxonomiak UNEDeko zentro elkartuak eta UNEDeko erakunde kontsolidatua barne hartzen ditu, eta horiei aplikatzekoak dira 2018ko urriaren 10eko Ebazpena, Urrutiko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionaleko zentro elkartuei ZKP egokitzea onartzen duena.

Antolakuntza ondorioetarako:

  • Antolatzeko, taxonomia bi talde handitan banatuko da: bat, gastuen aurrekontu mugatuak dituzten erakundeetarako, eta bestea, gastuen aurrekontu estimatua duten erakundeetarako. [v1.0 y v1.1]
  • Taxonomia hiru taldetan banatuko da: batetik, gastu mugatuko aurrekontuak dituzten erakundeak; bestetik, gastu balioetsiko aurrekontuak dituzten erakundeak; eta, azkenik, funtsak. [v3.0]
  • Gaur egun, taxonomia lau talde nagusitan zatitzen da, bat gastu mugatzailea duten aurrekontudun erakundeetarako, beste bat, gutxi gorabeherako gastua duen aurrekontudun erakundeetarako, hirugarren bat Funtsetarako eta laugarren bat IGAEko 2015eko urtarrilaren 29ko Ebazpenaren bidez egokitutako kontabilitate plana duten Funtsetarako

Beren urteko kontuen informazioa aurkezteko erabili ahal izango dute erakundeek taxonomia. Horretarako, erakunde-mota bakoitzak sarrera-taxonomia bakarra izango du, "Sarrera-taxonomien kokapen fisikoa" atalean zehaztua

2011an, entitateek taxonomíaren 1.0 bertsioa erabiliko dute haren kontu formulatuak eta taxonomíaren 11 bertsioa aurkezteko haren kontu onartuak aurkezteko.

2012an, erakundeek taxonomiaren 2.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketak).

2013an, erakundeek taxonomiaren 3.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketak).

2014an, erakundeek taxonomiaren 4.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketa.
2015an, erakundeek taxonomiaren 5.1 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketa)
2016an, erakundeek taxonomiaren 6.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketa)

2017an, erakundeek taxonomiaren 7.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketa)

2018. eta 2019. urteetan, erakundeek taxonomiaren 8.0 bertsioa erabiliko dute

20120an, erakundeek taxonomiaren 9.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketa)

2021 eta 2022. erakundeek taxonomiaren 10.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketa)

2023an, erakundeek taxonomiaren 11.0 bertsioa erabiliko dute (aldaketen kontrolari buruzko dokumentuan jasotzen dira aurreko bertsioari egindako aldaketa)

Aurrizki eta Namespace-ak

Erakundeak: aurr. mugatudunak: https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Limitativos/2013

Erakundeak: aurr. estimatudunak: https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Estimativos/2013

Fondos: https://www.pap.hacienda.gob.es/es/fr/gaap/contaepa/Fondos/2013

UHUNeko erakunde kontsolidatua: http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroConsolidadosUNED/2019

UHUNeko zentro elkartuak: http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/2019

Taxonomiaren kokapen fisikoa

(Taxonomiaren 10.0 bertsiorako)

Erakunde mugatzaileak:txostena XBRL

Erakunde zenbatesleak:txostena XBRL

Funtsak:txostena XBRL

Nazioartekotzeko Arriskuen Erreserba Funtsa:txostena XBRL

UNEDeko zentro elkartuak: txostena XBRL

UNEDen erakunde finkatua: txostena XBRL

Taxonomia bateraezinakbakar bat ere ez
Laburpen-dokumentua

CONTAEPA.pdf

Aldaketen kontrola
Beste taxonomiei egindako aipamenak

bakar bat ere ez

Adibidezko XBRL txostenak

(Taxonomiaren 9.0 bertsioaren txostenak)

Erakundeak: aurr. mugatudunak txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Organismes estimatius: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Funtsak:txostena XBRL - bista baliokidea html-en

Nazioartera ateratzearen Arriskuen Erreserba Funtsa: txoxtena XBRL - bista baliokidea html-en

UNED-en zentro elkartuak: txostena XBRL - bista baliokidea html-en

UNED-en erakunde bateratua:toxtena XBRL - bista baliokidea html-en

Fitxategi guztiaks

taxonomiaCONTAEPA2022_v10.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2021_v9.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2019_v8.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2018_v7.0.zip

taxonomiaCONTAEPA2017_v6.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2016_v5.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2014_v4.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2013_v3.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2012_v2.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2011_v1.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAEPA2011_v1.0.zip