Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Nabigatzeko gida

Nola nabigatu Aurrekontu Administrazioaren Interneteko atarian? www.pap.hacienda.gob.es

Goiburuan Estatuaren Aurrekontu Idazkaritza eta Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Gastuak identifikatzen dira, zeinek aurrekontu Administrazioaren arloa konfiguratzen duen.

Era berean, gune honetan atariaren bertsioetarako sarbideak kokatzen dira, Estatuko hizkuntza ofizialetan, eta baita ingelesez ere.

Horrez gain, honako hauek ere aurkitzen dira: nabigazioaren hasiera orriko sarbidea, atariaren mapa eta argitaratutako edukien inguruko erabiltzaileen kontsultak artatzeko harremanetarako posta helbideen sarbidea, baita bilaketa aukerak ere.

Goikaldean Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren gaurko berrietara sartu ahal da, bereziki Atari honen arlo funtzionalera erlazionatutakoak.

Erdialdean, goiko aldean, hiru adarretan egituratzen da:

 • Aurrekontu eta Gastuen Estatuko Idazkaritza
 • Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Orokorra
 • Bulego birtuala

Gorputzaren beheko aldeak nabarmentzen ditu zuzendaritza zentroek, Aurrekontu administrazioaren atariko edukien kudeatzaileek azpimarratu nahi izan dituzten nobedadeak.

Horrez gain, beheko aldean Estatuko Administrazio Orokorraren kanpaina instituzionaletarako sarbideak agertzen dira.

Orri oinean gida honetarako esteka dago ea atari honek betetzen dituen hainbat estandar aipatzen dira.

Logo SEPG

Aurrekontu eta Gastuen Estatuko Idazkaritza

Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren menpekotasun azpian, zuzentzen eta koordinatzen duen organo gorena :

 • Aurrekontu politikaren irizpideak eta xedeak formulatzea, estatuko sektore publikoaren gastu eta diru-sarreren programetako urte anitzeko programazioa, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak osatzea, horien jarraipena eta ebaluazioa Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorraren bidez.
 • Estatuko sektore publikoaren langileen kostuen programazioa eta aurrekontua burutzea.
 • Erkidego funtsen diseinua, planifikazioa eta kudeaketa eta eskualdeko pizgarrien politikaren exekuzio estatala, eta baita Espainiako Europar Batasunaren erkidego aurrekontuan parte-hartzea jarraitzea eta kudeatzea, Erkidegoko Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren bidez.

Funtzio hauen jardueran, bere titularrak Gastu Politiken Batzordea eta Diru-sarreren Batzordea koordinatzen ditu, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministroaren faltan hauetan nagusi izanez eta Programen Analisi Batzordeetan nagusi izanez, gainera Higiezin eta Ondare Jardueren Koordinazio Finantzarioaren Batzordearen lehendakariordetza izanik. Horrez gain Inbertsio Publikoen Batzordea eta Eskualdeko Pizgarrien Errektore Kontseiluan ere nagusia da, RENFE-Operadoran Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Ordezkaritza Bereziaren titularra ere izanik, Ordezkaritza organikoaren partaide administratibo unitateen menpe egonez.

Orri hauen bidez, jarduera guztien inguruko informazio eguneratu lortu daiteke eta unitate desberdinekin harremanetan jar daiteke adierazitako harremanetarako helbideen bidez.

Antolaketa eta Alderdi Orokorrak.

Atal honen bidez Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzako eta bere zuzendaritza organoen antolaketa egitura eta zereginak aurkezten dira:

 • Aurrekontuen Zuzendaritza Orokorra.
 • Langileen Kostuen Zuzendaritza Nagusiak
 • Erkidego Funtsen Zuzendaritza Orokorra.

Estatuko Aurrekontu Orokorrak

Atal honek, uneko ekitaldirako, Estatuko Aurrekontu Orokorren inguruko informazioa dauka, bai ontzat emandakoei eta bai horien proiektuei dagokienez. Aurrekontuen edukia azalduta eta laburtuta dago hainbat liburutan: Aurrekontuen proiektua Gorte Nagusiei aurkezten dien liburu horia; eta sarrera eta aurrekontu egiteren liburu urdina.

Honen inguruko informazioa jartzen du eskura:

 • Aurreko ekitaldietako aurrekontuak
 • Europar Batasuneko, Autonomia Erkidegoetako eta Toki Entitateetako aurrekontuak
 • Aurrekontu araudia
 • Ekonomia eta finantza txostena
 • Aurrekontu estatistikak
 • Beste aurrekontu dokumentazioa. Orri honen bidez hurrengo informazioa eskuragarri izango da:
  • Lan dokumentuak
  • Datu makroekonomikoen oinarriak
  • Programa ekonometrikoak
  • Beste dokumentazioa

Europar Batasuneko funtsak

Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Administrazio Zentraleko organoa da eta Erkidego Funtsak, bereziki FEDER, eta Kohesio Funtsa Espainian aplikatzearen kudeaketa aztertzeaz, ebaluatzeaz eta koordinatzeaz arduratzen da, alor honetan, Administrazioko beste erakundeei dagozkien eskumenak alde batera utzi gabe.

Web guneak eskualdetako politikaren eta haien tresnen inguruko informazioa eta zerbitzuak ditu, bai erkidegoetako funtsei dagokienez, aldi desberdinetan, eta bai eskualdetako pizgarriei dagokienez.

Langileen Kostuak

Langileen Kostuen Zuzendaritza Nagusiak, beste funtzio batzuen artean, Ogasun Ministerioari eta Funtzio Publikoari legalki leporatutako konpetentzien jarduera langile aktiboen ordainsariei dagokien kostuetatik eratorritako neurrien eta Administrazioko organoen lanpostuen hornidura ditu bere kargu. Web guneak eskuragarri du araudiaren inguruko informazioa; aipatutako zereginekin lotutako estatistikak eta jardueren memoria. Webguneak araudiari, funtzioei lotuta dauden estatistikei, eta jarduera-memoriari buruzko informazioa dauka.

Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Egoitza Elektronikoa

Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Egoitza Elektronikoa, hiritarrek eskuragarri dituzte Eskualdetako Pizgarrien eta Erkidegoko Funtsen alorreko zerbitzu elektronikoak.

Logo IGAE

Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra

Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra (IGAE) estatuko sektore publikoko barne-kontrolerako organoa, eta kontularitza publikoaren zuzendaria eta kudeatzailea da.

Kontrol-organoa izanda, IGAE erakundeak, aldez aurretik legedia kontrolatuz, finantza-kontrol iraunkorra, kontu-ikuskaritza publikoa, eta diru-laguntzen finantza-kontrola egiaztatzen du, hau da, estatuko sektore publikoaren jarduera ekonomikoa eta finantzarioa legera, ekonomiara, eraginkortasunera eta eragingarritasunera moldatzen dela bermatzen du.

Kontularitza publikoaren kudeatzaile eta zuzendari, erakundeak kudeaketa publikoari buruzko kontabilitate-informazio fidagarria, osoa, profesionala eta askea jakinarazi behar du. Ildo beretik, sektore publikoko ekonomia-kontuak egiteko ardura dauka Kontu Nazionalen Europako Sistemaren metodologiaren arabera. Helbururik jakinena eta zehatzena, eta oinarrizkoa herrialdeko bizitza ekonomikorako, defizit publikoaren zenbatekoa zehaztea da, Administrazio Publiko guztiena zein bakoitzaren azpisektoreena.

Orrialde hauetan IGAE erakundeak egindako argitalpen, estatistika eta txosten guztiak eskuratu ahal izango dituzu, lehen aipatu diren kontu guztiak islatzen dituztenak. Gainera, kontrol ekonomiko-finantzarioaren esparruko eguneratutako araudia eta kontularitza publikoaren araudia ikusi ahal izango dituzu, zuzenean edo bere datu-baseen bidez.

Nortzuk gara

Honako honi buruzko informazioa eskaintzen da:

 • Organigrama
 • Memoria
 • Araudia
 • Argitalpenak
 • Enplegu publikoa
 • Administrazio-prozedurak

Kontularitza

Besteak beste, IGAE-k kontabilitate publikoaren zuzendaritza eta kudeatzaile gisa duen eginkizunari buruzko informazioa aurki daiteke. Horrela, bide hori hainbat azpikanaletan antolatzen da, eta indarrean dagoen Kontabilitate Publikoko Plan Orokorrarekin hasten da, esparru horretan oinarrizko araua. Halaber, araudiari buruzko informazioa, txostenak, eta beste estatistika batzuk eskaintzen dira, estatuko kontabilitate publikoa, tokiko kontabilitate publikoa eta kontabilitate nazionala bereiziz. IGAE-k gai horri buruzko galderak erantzuten ditu, eta eskuragai daude Lei datu-basean. Eskuragai dagoen informazioa honako atal hauetan antolatuta dago:

 • Kontularitza Publikoa
  • Kontabilitate Publikoko Plan Orokorra eta lotutako araudia.
  • Estatuko Kontularitza Publikoa
   • Aurrekontuaren betearazpena
   • Sektore publikoko urteko kontuen erregistroa
  • Tokiko Kontularitza Publikoa
 • Kontularitza Nazionala
  • Argitalpenen egutegia
  • Informazio orokorra: araudia, gidaliburuak, gidak, eta oharrak
  • Argitalpenak
 • Fakturen Kontabilitate-erregistroa
 • Bestelako informazio ekonomiko eta finantzarioa

Kontrola

Atal honetan, IGAE-k estatuko sektore publikoaren kudeaketa ekonomiko eta finantzarioari dagokionez duen barne-kontrolaren eginkizunari buruzko informazioa biltzen da.

Barne-kontrola honako hauen bidez egingo da: kontu-hartzailetzako funtzioa, finantza-kontrol iraunkorra eta kontu-ikuskaritza publikoa, diru-laguntza nazionalen eta laguntza publikoen finantza-kontrola, eta Europako funtsen kontrola. Horiek guztiak atal honetan azalduko dira.

 • Kontu-hartzailetzako funtzioa
 • Finantza-kontrol iraunkorra eta kontu-ikuskaritza publikoa.
 • Diru-laguntza eta laguntza publikoen finantza-kontrola
 • Europako funtsen kontrolas
 • Etengabeko ikuskapena

Iruzurraren aurkako koordinazioa

Iruzurraren aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionala Europar Batasuneko finantza-interesak iruzurraren aurka babesteko ekintzak koordinatzen dituen organoa da, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoaren (OLAF) laguntzaz.

Aipatutako atalaren bidez, honako informazio hau eskura daiteke:

 • Araudia eta bestelako dokumentazioa
 • Europako funtsei eragiten dieten iruzurrei edo irregulartasunei buruzko informazioaren jakinarazpena

Datu-basea

Honako informazio honetarako sarbidea ematen du:

 • Legedia eta txostenak (Lei)
 • Estatuko Sektore Publikoko Entitateen Inbentarioa (INVESPE)
 • Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Entitateen Inbentarioa (INVENTE)
 • Diru-laguntza eta Laguntza Publikoak Zabaltzeko Sistema Nazionala (SNPS)
 • Kontularitza Nazionalaren Informazio Zentrala (CIGAE)

Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorraren egoitza elektronikoa

Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorraren egoitza elektronikoaren bitartez, herritarrek diru-laguntzen finantza-kontrolaren prozedurari lotuta dauden zerbitzu elektronikoak eskuratu ahal izango dituzte.

Estekak

Aurreko bi bideetan (SGPG eta IGAE), antzeko edo lotuta dauden esteken zerrenda eskaintzen da.

Logo Oficina Virtual

Bulego birtuala

Bulego Birtualaren bitartez, informazioko sistemen eta erakunde publikoen webguneek eskaintzen dituzten zerbitzu erabilgarrien katalogoa eskaintzen da, eta baita katalogo horren sistemetako sarbide eskaera zerbitzua eta sarbide mugatua duten aplikazio edo datu-baseen idazmahai pertsonalizaturako sarbidea ere, zeinak baimena behar duen. Gainera, programen bertsioak deskargatzeko zerbitzuak edo erakunde kudeatzaile publikoen aplikazioen bertsioak deskargatzeko zerbitzuak eta Estatuko Administrazio Orokorrak; erakunde autonomoak; enpresa publikoek eta tokiko erakundeek informazio ekonomiko finantzarioa Internet bidez bidaltzeko bidea ere ematen ditu:

Hurrengo bi ataletan egituratzen da bide hori:

Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren Administrazio Prozedurak

Administrazio Publikoaren jarduera ia osoa prozedura administratibo eta zerbitzuen kudeaketaren eta izapidetzaren inguruan garatzen da, jarduera administratiboa arauei lotua dagoela eta, formalizazio handia duelako.

Prozedura administratibo eta zerbitzuak administrazio-erakunde eskudunak prestazioei, zerbitzuei eta hiritarren gogoen inguruan erabakitzeko jarraitzen diren prozesuak dira.

Administrazio prozedura nagusiak eta Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren ematen zaizkion konpetentziak ezagutzeko helburuarekin, atal honen bidez (Ministerioaren atarira estekaren bidez) guztiei buruzko informazioa lortu dezake eta helburu horrekin eskuragarri daudenak elektronikoki bideratu ditzake.

Informazioko Sistemen Katalogoa

Atal honetako administrazio unitate, Erakunde publiko edo Herri Administrazio bakoitzeko aplikazioen zerrendak Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren informazioko sistemen katalogoa, eta zein gastutan sar daitekeen, datu-basearen arduradunaren aurretiko baimenarekin adierazten du, haien hartzaileen arabera sailkatuta.

Zerbitzu bakoitzaren informazio zehatza aurki daiteke, haren izena sakatuta, funtzioa aktibo balego edo, bestela, informazio osagarria eska daiteke webgune honen orri nagusian datorren helbidera idatziz.

Web Zerbitzuen Katalogoa

Orri honetan Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzak eskainitako web zerbitzuen katalogoa eskaintzen da, herri administrazioko eta entitateekin eragiketak errazteko.

Informazioko Sistemetara sartzeko eskakizuna

Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren arloan, informazioko sistemetan eta internet bidez ematen diren beste eduki edo zerbitzu elektroniko batzuetarako sarbidea 2015eko abenduaren 21eko ebazpenean aratzen da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzarena, zeinaren bitartez Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren informazio-sistemen segurtasun-politika eta Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetzarena arautzen diren.

Oro har, Zerbitzu horietan sartzeko, erabiltzailea aurretik egon behar da erregistratuta, hau da, horietako bakoitzean sartzeko baimena eduki behar du. Gainera, zerbitzu horietako gero eta gehiagotan eskatzen da sarbidea ziurtatze-zerbitzuen baimendutako emaile baten ziurtagiri elektroniko batez egitea.

Informazioko Sistemetarako sarbidea

Atal honen bitartez, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren Informazioko Sistemen Idazmahai Pertsonalizatuan sartzen da. Han, sartzera baimendutako erabiltzaileak Informazio Sistementzako ikono bana aurkituko ditu.

IGAE programen deskarga

Atal honetan Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak erakunde publikoen eskura jartzen dituzten programen inguruko informazioa eta prozedurak aurkezten dira, bai IGAE beraren aurrekontuen informazio ekonomikoa bidaltzea errazteko bai Sektore publikoaren kudeaketa ekonomikorako erabilgarriak diren programak direlako.

Trukatzeko formatuak

Aurrekontuen administraziorako sistemekin informazioa trukatzeko formatu normalizatuak eskaintzen dira, arlo horretatik kanpoko erabiltzaileen eskura jartzen direnak, normalizatutako formatuaren xede laburtuarekin, hartzaileak zein diren eta formatua zehazten den araua edo dokumentazioarekin batera.

Aurrekontuen erabilerak

Atal honetan honakoak eskaintzen dira funtsean:

 • Estatuko Aurrekontu Orokorrak egiteko informazioa hartu eta emateko estandarrak.
 • Zentro kudeatzaileek Aurrekontuen agertokiak eta Estatuko Aurrekontu Orokorrak proposatzeko txantiloiak.
 • Formatu irekiak, non Estatuko Aurrekontu Orokorren zati bat diren XML fitxategietako datuen egituraren definizioa eta haiei dagozkien dokumentazioa zehazten den.

Contabilidad pública local

Tokiko kontabilitate publikoa Estatuko Administrazioaren Esku Hartzailetza Nagusiak zure eskura jartzen du atal hau, "Tokiko Kontabilitate Publikoa". Handik, tokiko erakundeen kontabilitatearekin lotutako informazioan sar daiteke: kontabilitateari buruzko araudia, kontuen formatu normalizatua, BÁSICAL aplikazioa, kontabilitatearen irekiera-gida, tokiko kontabilitate publikoko forua, ...

Informazio osagarria

Aukera honetan gainerako orri eta ataletan eskaintzen den informazio osagarria biltzen da, egun:

 • TELCON zehaztapenak
 • Oinarrizko araudia
 • Jubil@

SOROLLA2 ingurune kolaboratzailea

SOROLLA2 ingurune kolaboratzailearen bitartez, SOROLLA2 informazio-sistemaren inguruko informazio orokorra eskaintzen da. Azpiataletan hauek aurkituko dituzu: Zer da SOROLLA2?; sistemaren funtzio nagusiak; Nola eskatzen da, eta gaur egun arte atxiki diren instalazioen zerrenda. Horrez gain, aurtengo "SOROLLA2 ibilbide-orria" ere eskaintzen da.

Gainera, Internet bidezko prestakuntza eskaintzen da, hiru prestakuntza-arlotan:

 • Kontzeptu orokorrak
 • Kutxa ordaintzailearen kudeaketa
 • Gastu-espedienteen tramitazioa

Foruak

Foru horien helburua erabiltzaileek erreferentzia duten gaien inguruan eztabaidatzeko eta bakoitzaren esperientziak besteekin trukatzeko gunea izatea da.

Erabilera-arauak: Bi motatako foruak daude: foru publikoak eta foru pribatuak. Foru publikoak haren edukietan interesa duten foru irekiak dira, zeinaren sarbidea doakoa den, eta ez duen erregistroaren aurretiko erregistroa eskatzen. Foru pribatuek, aldiz, erabiltzailea erregistratzea eta pasahitza behar dute sartzeko, kasu bakoitzean adierazten diren jarraibideei jarraituta.

Aurrekontuen administrazioaren dokumentu elektronikoak egiaztatzea

Aurrekontuen Administrazioaren Dokumentu elektronikoak egiaztatuz Aurrekontuen Administrazioko dokumentu elektronikoen datu-basean gordetako dokumentu elektronikoak ikus daitezke, hau da, Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzaren arloan.

Administrazioaren ekintza automatizatuak

Orri honen bitartez, Aurrekontuen Administrazioa arautzen duten argitaratutako ebazpenetan sarten da.

Alderdi orokorrak

Webguneko orrien goiburuetan Gobernuaren edo Ministerioaren logotipoa bistaratzen da, eta Aurrekontuen eta Gastuen Estatuko Idazkaritzarena. Gainera, beste hizkuntzatako bertsioetan sartzeko aukera, web bilatzailea eta zenbait menu osagarri ere.

Hasiera | Mapa | Kontaktuak

Ogasun Ministerioaren eta Funtzio Publikoaren ezkutu instituzionaletik Ministerioaren Atarira sartzen da eta SEPGren logotipotik aurrekontu Administrazioaren atariko hasierako orrialdera edozein unetan sartzeko aukera dago.

Behean, kanal nagusi bakoitzean eskaintzen diren eduki berriak eskaintzen dira.

Orriaren oinean, menu osagarriaren zonan Nabigazio-gidari, Gida teknikoari, Lege-oharrari, Erabilerraztasunari eta Interneteko hainbat estandarren jarraipen mailari buruzko informazioa eskaintzen du.

Nola jakin dezakegu non gauden?

Nabigazio-orrien esparru zentralaren goiko aldean datorren goiburuan kanala, azpikanala eta zein informaziotan gauden ikusiko dugu.

Hasiera > Informazio osagarria > Oinarrizko araudia

Orri bakoitzaren goiburuan dagoen Mapa botoiaren bitartez ere orienta gaitezke.

Nola alda dezaket hizkuntza?

Aurrekontuen Administrazioaren Webgunearen eduki asko hainbat hizkuntzatan dago. Espainiako lau hizkuntza ofizialetan nabiga daiteke (gaztelania, katalana/valentziera, euskara eta galiziera) eta baita ingelesean ere. Hizkuntza aukeratzea ahalbidetzen duen menua webgunearen hasierako orriaren eta kanal nagusien goiburuan dago, eskuineko ertzean.

Bienvenido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome |

Gaztelania (lehenetsia) ez den beste hizkuntza batean ikusi nahi izanez gero, “ongi etorri” hitza aukeratu nahi den hizkuntzan hautatu behar da.

Edukiak inprimatzea

Edozein orriko edukia inprimatzeko, ikonoa edo esteka sakatuko da

Versión imprimible

Ezintasunen bat edo nabigazioko beste gailuren bat erabiltzen duten pertsonek erabil dezaketen webgunea

Aurrekontuen Administrazioko Webgunea WAI (AA) WAG 2.0. estandarrak jarraituz da erabilgarri.