Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Zer da eta zertarako balio du?

SOROLLA2

SOROLLA2 sistema Estatuko Administrazio Orokorraren, horren Erakunde Autonomoen, eta Kontabilitate Publikoko Plan Orokorraren menpean eragiketak burutzen dituzten eta Aurrekontu murriztailea duten bestelako Erakunde Publikoen gastuak kudeatzeko zentroetan egiten den aurrekontu- eta ekonomia-kudeaketa erraztera zuzenduta dago.

Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorrak gastuak kudeatzen dituzten zentroei eskaintzen dien konponbidea da, aurrekontu-kudeaketako prozeduren normalizazioa sustatzeko nahian.

Sistemaren helburua bere ardurapean dituen aurrekontuko diru-horniduren kudeaketa administratiboa eta kontularitzakoa erraztea da; egiten diren eragiketen (administratiboak zein kontularitzakoak) erregistro eta artxibotzat erabiliko da, kudeaketa-jarduketa bakoitzari buruzko informazioa eskuratzeko puntua izango da, eta aurrekontuaren betetzeari buruzko aurrerapena eskainiko da.

SOROLLA2 sistemaren ardatz nagusiak

 • Webgunearen arkitekturak IGAE-n izango du ostatatze-zerbitzu zentralizatua.

 • Sistema integratua, zuzeneko ordainketako, justifikatu beharreko ordainketetako eta kutxa finkoko aurrerakinetako espedienteen jatorrizko izapide elektronikora zuzenduta.

 • Sistemaren lehenengo belaunaldiaren (SOROLLA) jaraunspenarekin hartutako konpromisoa ereduaren soiltasunari dagokionez, egite funtzional gehigarriak hartzeari kalterik egin gabe.

 • Kontularitza-araudi berrira moldatu eta kontularitzako zerbitzu berritik eratorritako egiteak barne hartu, SIC’3 sistemarekin elkarreragingarritasuna bermatuz.

 • Beste aplikazio batzuekin eskuragai izango den elkarreragingarritasuna, kudeaketa eta kontrol esparruaren barruan: IRIS, CANOA, sinadura-eramatekoa (Docelweb eta bestelakoak), COREnet.

 • Kanpoko beste plataforma zehatz batzuekin izango den elkarreragingarritasuna: Sektore Publikoko Kontratazio-plataforma, Sektore Publikoko Kontratu-erregistroa, Kontu Auzitegia, Berehalako Informazio-hornikuntza.

 • Elkarreragingarritasun orokorra kanpoko beste aplikazio batzuekin web-zerbitzuen bidez (API SOROLLA2).

 • Sistema zuzendu administrazio-erakunde publikoen ekonomia- eta aurrekontu-kudeaketarekin lotutako prozeduren normalizatzaile gisa.

SOROLLA2 sistemaren egitura modularra

 • Kontratazio-gastuen espedienteak eta dirulaguntzak bideratzeko modulua.

 • Kutxazain ordaintzaileen kudeaketarako eta kontularitzarako modulua, zerbitzu-komisioen kudeaketa barne.

 • Ondasun higiezinen inbentarioa eta ministerioaren departamentuei edo erakunde autonomoei dagozkien ondasunak eta eskubideak kudeatzeko modulua, Administrazio Publikoen Ondareari buruzko 33/2003 Legearen 33. artikuluan ezarritakoaren arabera.

 • Aurrekontu betetzearen jarraipenerako eta kontabilitateko agirien sorkuntzarako modulua, euskarri elektronikoan zein paperean.