Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Jubil@

JUBIL@ aplikazioak balio du ‘J’ inprimakia, administrazioak Estatuko Klase Pasiboen Erregimeneko funtzionario zibilen erretiro-pentsioak onartzeko prozedurari bere kabuz ekitekoa, elektronikoki kudeatzeko.

Erretiratzen den funtzionarioari buruzko datuak —pertsonal, profesional, fiskal nahiz interesdunak eskainitakoak— sartzea baimentzen die aplikazioak erretiro-organoei, haiei eskaintzen dizkien pantailetan, hartara erretiro-pentsioaren espedientea izapidetu eta dokumentuak formatu elektronikoan gehitu ahal izateko. Behin datu horiek balioetsita, erretiro-organoan sinatzeko ardura duen erabiltzaileak elektronikoki sinatu behar ditu.

Erregistroa osatzen duten datuak (‘J’) elektronikoki sinatu ahala, telematikoki igortzen zaizkio Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Nagusiari eta Klase Pasiboen pentsioak onartzeko informazio-sistemari gehitzen zaizkio. Zuzendaritza Nagusiko Erregistroan idazpen bat sortuko da automatikoki, interesdunari zuzendutako jakinarazpena igorriko da prozeduraren hasieraren berri emateko, eta pentsioa izapidetzeko beharrezko dokumentuak egingo dira.

JUBIL@ aplikazioaren erabiltzaile guztiek ziurtagiri elektronikoaren jabe izan behar dute, eta Aurrekontu Administrazioaren Internet Atariko Bulego Birtualaren bitartez sartu behar dute: www.pap.hacienda.gob.es.

Los datos se pueden incorporar de forma individual o mediante un procedimiento de "carga masiva de datos" que permite incorporar en un solo proceso varios expedientes al mismo tiempo. Se facilita por tanto la incorporación de datos desde otras aplicaciones de gestión siempre que se obtengan ficheros que respondan al esquema que figura en los ficheros adjuntos: