Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Taxonomia XBRL CONTAAGE

O obxectivo da taxonomía é ofrecer un formato estándar para a representación e a transmisión da información que se lle ha render ao Tribunal de Contas, segundo a Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración Xeral do Estado (ICAXE).

A IGAE proporciona un visor de instancias XBRL para visualizar instancias desta taxonomía: Visor XBRL.

Ámbito de aplicación e obxectivo da taxonomía

Taxonomía XBRL CONTAAGE

O obxectivo da taxonomía é ofrecer un formato estándar para a representación e a transmisión da información que se lle ha render ao Tribunal de Contas, segundo a Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración Xeral do Estado (ICAXE).

Para iso, ofréceselle á AXE un formato normalizado de representación da dita información mediante o uso do estándar XBRL.

PropietarioIntervención Xeral da Administración do Estado
Data de emisión21/06/2022 (versión actual)
Estado da taxonomía En uso
Nivel de aprobación
Aprobada
Versión da taxonomía

9.0 (Cuentas 2021 y Cuentas 2022) - Versión actual, en uso

8.0 (Cuentas 2020)

7.0 (Cuentas 2018y 2019)

6.0 (Cuentas 2017)

5.0.1 (Cuentas 2015 y cuentas 2016)

4.0 (Contas 2014)

3.0 (Contas 2013)

2.0 (Contas 2012)

1.0 (Contas 2011)

Versión da especificación XBRL empregadaEspecificación XBRL 2.1 do 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacto CONTAEPA@igae.hacienda.gob.es
Comentarios

En 2021, se usará la versión 9.0 de la taxonomía (pueden verse los cambios con respecto a la anterior versión en el documento de control de cambios)

En 2020, se usará la versión 8.0 de la taxonomía (pueden verse los cambios con respecto a la anterior versión en el documento de control de cambios)

En 2018 e 2019, usarase a versión 7.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)

En 2017, usarase a versión 6.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)

En 2015 e 2016, usarase a versión 5.0.1 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)

En 2014, usarase a versión 4.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)

En 2013, usarase a versión 3.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)

En 2012, usarase a versión 2.0 da taxonomía (poden verse os cambios con respecto á anterior versión no documento de control de cambios)

En 2011, usarase a versión 1.0 da taxonomía

Esta taxonomía está dirixida á AGE

Para os efectos de organización, a taxonomía divídese en módulos que recollen e clasifican os distintos estados que se vaian remitir. A AXE poderá utilizar a taxonomía para presentar información das súas contas anuais. Para iso, terá unha única taxonomía de entrada que se detalla na epígrafe "Localización física das taxonomías de entrada".

Para calquera referencia sobre tecnoloxía, reutilización de conceptos e desenvolvemento desta taxonomía, ver o documento técnico da epígrafe "Documento resumo" .

Prefixos e namespaceshttp://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaage/2012
Localización física da taxonomía http://www.pap.hacienda.es/ficherosxsd/contaage/contaage-completa.xsd
Taxonomías incompatiblesNingunha
Documento resumo

Resumo principal: CONTAAGE.pdf

Presentación básica: PresentacionCONTAAGE.pdf

Referencias a outras taxonomías Taxonomía CONTAEPA
Todos os ficheiros Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2022_v9.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2021_v8.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2019_v7.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2018_v6.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2016_v5.0.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2014_v4.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2013_v3.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2012_v2.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2011_v1.0.zip

Control de cambios Abre en nueva ventanaControl de cambios.pdf