Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Control de Accesos

A política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado está regulada por Resolución de 21 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos. No entanto, en materia de tramitación de solicitude de accesos aos sistemas de información e a outros contidos ou servizos electrónicos, esta Resolución remite, á Resolución de 27 de febreiro de 2009, da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado, que no resto de cuestións quedou derrogada pola nova Resolución.

Na Guía para a solicitude de accesos aos sistemas da Administración Orzamentaria (PDF) detállanse os procesos necesarios para o rexistro de novos usuarios e solicitude de permisos de acceso.

Nalgúns sistemas de información con carácter previo á solicitude de acceso hase de solicitar unha autorización previa de acordo co indicado nesta táboa de preautorizaciones.

Solicitude de accesos

Formulario de solicitude de accesos aos Sistemas de información da Administración Orzamentaria

Xestión de incidencias

No caso de que se produza algunha incidencia deberá seguir os seguintes pasos:

Cuestións destacadas en relación co control de accesos

Información sobre protección de datos persoais

Os datos persoais facilitados mediante o formulario de solicitude serán tratados pola División IV de Explotación da Oficina de Informática Orzamentaria coa finalidade da xestión de autorizacións de acceso aos sistemas de información e servizos proporcionados pola Administración Orzamentaria. Poderá exercer os seus dereitos ante o responsable do tratamento. Antes de acceder ao formulario e asinar a solicitude debe ler a información adicional sobre protección de datos.

Código de conduta

Código de conducta para los usuarios de los sistemas de información de la Administración Presupuestaria (pdf)