Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Oficina Virtual

 

@dministración electrónica 

A Oficina virtual facilita o acceso ao catálogo de sistemas de información e de servizos web proporcionados pola Administración orzamentaria aos organismos públicos, así como ao servizo de solicitude de acceso a calquera dos sistemas ou servizos do devandito catálogo e ao escritorio personalizado de aplicacións ou bases de datos con acceso restrinxido, previa autorización.

Así mesmo proporciona servizos de descarga, a través de Internet, de versións actualizadas de programas ou aplicacións informáticas de interese para a xestión económico orzamentaria dos órganos xestores e entidades públicas, a relación de formatos normalizados para o intercambio de información con sistemas de información da Administración orzamentaria, postos a disposición de usuarios externos ao devandito ámbito, e utilidades ofrecidas aos centros xestores para a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado.

Tamén a través desta canle pode accederse á contorna colaborativa dispoñible para os centros xestores e entidades adheridas ao sistema de apoio á xestión económico-orzamentaria de entidades públicas de natureza administrativa e orzamento limitativo así como a outras utilidades de interese para os usuarios do portal da Administración orzamentaria.

Por último, ofrécese acceso para a verificación de documentos electrónicos xerados e custodiados no ámbito da Administración orzamentaria e información sobre as actuacións administrativas automatizadas realizadas neste ámbito.

A través das seguintes ligazóns poden consultarse, tanto aqueles Sistemas de información que son accesibles por usuarios externos ao ámbito da Administración orzamentaria, como os prestadores de servizos de certificación aceptados para aqueles sistemas que requiren do uso de certificado electrónico ou firma electrónica como medio de identificación ou/e autenticación:

Novidades

  • Nueva versión: Verificación de documentos electrónicos (mayo 2020)
  • NOTA INFORMATIVA. Puesta en producción del sistema de información "Registro de Información de Control de Entidades Locales» (RICEL)" (mayo 2020)
  • Nueva versión BÁSICAL 14.1 disponible (Octubre 2019)
  • Especificaciones TELCON. Versión 3.0 (Noviembre 2019)
  • Modificación na funcionalidade dos revisores de DocelWeb. As accións anteriores foron substituídas polas de “Revisión favorable” e “Revisión desfavorable” sen alterar a súa funcionalidade, mantendo o asinante a potestade final sobre a firma da solicitude. Incorporouse unha nova funcionalidade “Rexeitar” mediante a cal un revisor pode devolver unha solicitude sen necesidade de actuación por parte do asinante. Para activar esta funcionalidade do revisor, o asinante ha de marcar a opción “Facultade de rexeitamento” na configuración da regra de revisión.
  • NOTA INFORMATIVA *Nº 2/2016. Tratamento contable a aplicar aos “Acordos de concesión” de servizo público que realicen as entidades sometidas ao Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptado á Administración Local (*PCN) ou ao Plan de Contas Local Simplificado (*PCS).
  • Recomendación técnica do IGAE sobre a utilización da conta “Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento” do Plan Xeral de Contabilidade Pública con periodicidade mensual no ámbito das Comunidades Autónomas. 
  • NOTA INFORMATIVA *Nº 1/2016. Recomendación técnica do IGAE sobre a utilización da conta 413 “Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento” do Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptado á Administración Local (Plan de Contas Normal) con periodicidade mensual.  
  • Contorna colaborativa SOROLLA2
  • *Visor xeral de instancias XBRL para as contas anuais das entidades públicas