Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Taxonomia XBRL CONTAAGE

L'objectiu de la taxonomia és oferir un format estàndard per a la representació i transmissió de la informació que cal retre al Tribunal de Comptes segons l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat (ICAGE).

La IGAE proporciona un visor d'instàncies XBRL per visualitzar instàncies d'aquesta taxonomia: Visor XBRL.

Àmbit d'aplicació i objectiu de la taxonomia

Taxonomia XBRL CONTAAGE

L'objectiu de la taxonomia és oferir un format estàndard per a la representació i transmissió de la informació que cal retre al Tribunal de Comptes segons l'Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat (ICAGE).

Per a això s'ofereix a l'AGE un format normalitzat de representació de la informació mitjançant l'ús de l'estàndard XBRL.

PropietariIntervenció General de l'Administració de l'Estat
Data d'emissió21/06/2022 (versió actual)
Estat de la taxonomia

En uso

Nivell d'aprovació
Aprobada
Versió de la taxonomia
9.0 (Comptes 2021 i Comptes 2022) - Versió actual, en ús
8.0 (Comptes 2020)
7.0 (Comptes 2018 y 2019)
6.0 (Comptes 2017)
5.0.1 (Comptas 2015 y comptes 2016)
4.0 (Comptes 2014)
3.0 (Comptes 2013) 
2.0 (Comptes 2012)
1.0 (Cuentas 2011)
Versió de l'especificació XBRL que s'ha fet servirEspecificació XBRL 2.1 de 2003-12-31 + corrected errata 2006-12-18 (Recommendation).
Contacte CONTAEPA@igae.hacienda.gob.es
Comentaris

En 2021, s'usarà la versió 9.0 de la taxonomia (poden veure's els canvis pel que fa a l'anterior versió en el document de control de canvis)

En 2020, s'usarà la versió 8.0 de la taxonomia (poden veure's els canvis pel que fa a l'anterior versió en el document de control de canvis)

En 2018 i 2019, s'usarà la versió 7.0 de la taxonomia (poden veure's els canvis pel que fa a l'anterior versió en el document de control de canvis)

En 2017, s'usarà la versió 6.0 de la taxonomia (poden veure's els canvis pel que fa a l'anterior versió en el document de control de canvis)

En 2015 i 2016, s'usarà la versió 5.0.1 de la taxonomia (poden veure's els canvis pel que fa a l'anterior versió en el document de control de canvis)

En 2014, s'usarà la versió 4.0 de la taxonomia (poden veure's els canvis pel que fa a l'anterior versió en el document de control de canvis)

En 2013, es farà servir la versió 3.0 de la taxonomia (es poden veure els canvis respecte a la versió anterior en el document de control de canvis)

En 2012, es farà servir la versió 2.0 de la taxonomia (es poden veure els canvis respecte a la versió anterior en el document de control de canvis)

En 2011, es farà servir la versió 1.0 de la taxonomia

Aquesta taxonomia està adreçada a l’AGE.

A l'efecte d'organització, la taxonomia es divideix en mòduls que recullen i classifiquen els diversos estats que cal enviar. L'AGE pot utilitzar la taxonomia per presentar informació dels seus comptes anuals. Per a això, té una única taxonomia d'entrada que es detalla en l'apartat "Localització física de les taxonomies d'entrada".

Per a qualsevol referència sobre tecnologia, reutilització de conceptes i desenvolupament d'aquesta taxonomia, vegeu el document tècnic de l'apartat "Document Resum".

Prefixos i Namespaceshttp://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaage/2012
Localització física de la taxonomia http://www.pap.hacienda.es/ficherosxsd/contaage/contaage-completa.xsd
Taxonomies incompatiblesCap
Document resum

Resum principal: CONTAAGE.pdf

Presentació bàsica: PresentacionCONTAAGE.pdf

Referències a altres taxonomies

Taxonomía CONTAEPA

Tots els fitxers

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2022_v9.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2021_v8.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2019_v7.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2018_v6.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2016_v5.0.1.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2014_v4.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2013_v3.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2012_v2.0.zip

Abre en nueva ventanataxonomiaCONTAAGE2011_v1.0.zip

Control de canvis Abre en nueva ventanaControl de cambios.pdf