Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Com es sol licita?

Remetent el màxim responsable de l'Organisme o Centre directiu un escrit de sol·licitud a l'Interventor General de l'Administració de l'Estat.

En dita escrita es farà constar, amb la justificació que es consideri, la sol·licitud d'implantació del sistema de Comptabilitat Analítica CANOA desenvolupat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

S'indicaran igualment els contactes designats pel centre (identificació de les persones designades: nom, càrrec, telèfon, adreça de correu electrònic) com a responsables del sistema de comptabilitat analítica que assumeixen les tasques de:

  • Personalització del sistema a les necessitats del Centre.
  • Disseny de les sortides d'informació dels sistemes de gestió per al subministrament d'informació a CANOA
  • Engegada de l'aplicació.