Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

A qui cal recórrer en cas d’incidències?

Totes les incidències s'han de comunicar mitjançant el Sistema d'Informació de Notificació d'Incidències de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (SINOI).. En cas de no disposar d'aquest mitjà, s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça següent: uci@igae.hacienda.gob.es