Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Com es sol licita l’accés?

1. Preautorització:

El titular de l'òrgan de jubilació ha d'enviar a la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques un formulari de "Sol•licitud d'accés a l'aplicació JUBIL@" per cadascuna de les persones de la seva Unitat que hagin de disposar d'autorització d'accés al sistema, i indicar-hi expressament si són usuaris que han d'estar autoritzats per a la signatura electrònica de l'imprès "J".

Aquest formulari va ser aprovat com a Annex II de la Resolució de 18 de març de 2010 de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques (BOE 8/4/2010) i es pot obtenir en aquest mateix apartat d'Informació complementària de l'Oficina Virtual del Portal Internet de l'Administració Pressupostària.

Una vegada concedida la preautorització, tant el titular de l'òrgan de jubilació com cadascun dels usuaris preautoritzats rebran, per correu electrònic, una comunicació, informant-los dels passos que cal seguir per gestionar l'alta com a usuaris de JUBIL@, conforme al procediment de control d'accessos a les bases de dades de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, establert en la normativa vigent en cada moment.

2. Alta a JUBIL@:

Les persones prèviament autoritzades han de gestionar la seva alta en l'aplicació, accedint al Portal Internet de l'Administració Pressupostària en la url següent: www.pap.hacienda.gob.es, i dins de la seva Oficina Virtual, han de seleccionar l'apartat "Sol•licitud d'accés als sistemes".

Sortirà una pantalla en la qual han d'escollir l'emplenament en línia del formulari " Gestió d'accessos als Sistemes d'Informació d'Administració Pressupostària". Tot seguit, hauran d'emplenar les diverses pantalles que aniran sortint en aquella "Sol•licitud d'accés a Sistemes d'Informació per a usuaris externs no registrats". Després d'emplenar totes les dades del formulari, cal fer clic al botó d'enviar.

Una vegada processada la sol•licitud d'alta, rebran un correu electrònic a l'adreça que hagin reflectit en el formulari, i els comunicaran la clau d'accés i contrasenya per accedir a JUBIL@

A partir d'aquest moment, cada vegada que hagin de tramitar un imprès "J" hauran d'accedir a l'Oficina Virtual del Portal Internet de l'Administració Pressupostària en l'opció del menú Accés als Sistemes d'Informació.