Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Jubil@

L’aplicació JUBIL@ és una aplicació informàtica per a la gestió electrònica de l’imprès “J”, d’iniciació d’ofici del procediment de reconeixement de pensions de jubilació dels funcionaris civils del règim de classes passives de l’Estat.

Aquesta aplicació permet als òrgans de jubilació emplenar a les diferents pantalles disponibles les dades referents al funcionari que es jubila i que són necessàries per a la tramitació de l’expedient de la seva pensió de jubilació (personals, professionals, declaracions de l’interessat, dades fiscals), així com annexar documents en format electrònic. Aquestes dades, un cop validades, les ha de signar electrònicament l’usuari de l’òrgan de jubilació responsable de la signatura.

En signar-les electrònicament, les dades que conformen el registre (“J”) s’envien per via telemàtica a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques i s’incorporen al seu sistema d’informació de reconeixement de pensions de classes passives. De manera automàtica es crea un apunt en el registre de la Direcció General, s’emet la comunicació d’inici del procediment dirigida a la persona interessada, i s’elabora la documentació necessària per a la tramitació de la pensió.

Tots els usuaris de l’aplicació JUBIL@ han de disposar de certificat electrònic i han d’accedir-hi a través de l’oficina virtual del portal d’Internet de l’Administració pressupostària: www.pap.hacienda.gob.es.

Les dades es poden incorporar de forma individual o mitjançant un procediment de "càrrega massiva de dades” que permet incorporar en un sol procés varis expedients al mateix temps. Es facilita per tant la incorporació de dades des d'altres aplicacions de gestió sempre que s'obtinguin fitxers que responguin a l'esquema que figura en els fitxers adjunts: