Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Formatos de intercambio

Formatos de remisión de datos coa información necesaria para a elaboración, a través da aplicación REDE.COA, dos informes das contas anuais das entidades ás que é de aplicación a Instrución de Contabilidade para a Administración Institucional do Estado, e cuxo orzamento de gastos sexa limitativo.

  • FORMATOS DE REMISIÓN DE DATOS para elaboración da Conta Anual
    • Descargue o DOCUMENTO descriptivo para Contas do exercicio 2021