Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Que é e para que serve?

redcoa

Sistema para a presentación ao IGAE das Contas anuais das Entidades suxeitas á Instrución de contabilidade para a Administración Institucional do Estado.

  • Permite a rendición telemática da Conta Anual ao Tribunal de Contas dos organismos públicos con orzamento estimativo e orzamento limitativo,  así como dos Fondos sen personalidade Xurídica contemplados no art.2.2 da LGP.
  • Mediante esta aplicación envíase periodicamente a información necesaria para o Avance de Liquidación do Orzamento, así como para Información Económica-Financeira mensual e para Estatísticas mensuais. 
  • Permite a importación de Contas formuladas e aprobadas mediante o módulo AUDITOR para a realización dos traballos de auditoría sobre modelos e a Memoria da Conta Anual, así como a firma electrónica e repositorio do Informe definitivo de Auditoría.  
  • Remisión e firma electrónica da Conta dos Tributos da AEAT ao Tribunal de Contas, vía IGAE.
  • Remisión de información de Supervisión continua requirida pola Oficina Nacional de Auditoría