Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Servizos web

Os servizos WEB permiten realizar a xeración e a xestión de xustificantes de ingreso desde calquera aplicación externa ao sistema de información contable SIC'3. A forma de solicitar o acceso aos servizos e a descrición destes atópanse nos seguintes documentos:

Métodos dos servizos web do INTECO Descrición do método
altaJustificante069Xeración dun xustificante de ingreso. Modelo 069
altaJustificante069ProntoPagoXeración dun xustificante de ingreso, modelo 069, con importe reducido por pronto pago.
altaJustificante060Xeración dun xustificante de ingreso. Modelo 060 (Depósitos)
altaJustficante060SegunNormaXeración dun xustificante de ingreso Modelo 060 (Depósitos) segundo Norma
altaJustificante061Xeración dun xustificante de ingreso. Modelo 061 (Cota de dereitos pasivos)
altaJustificante074Xeración dun xustificante de ingreso. Modelo 074 (ingresos desde o estranxeiro)
altaJustificante074DivisasXeración dun xustificante de ingreso. Modelo 074 en Divisas (ingresos desde o estranxeiro)
marcarJustificanteIncorporación de datas de notificación e vencemento nun xustificante de ingreso. Modelo 069 y 074
desmarcarJustificanteBorrado de datas de notificación e vencemento nun xustificante de ingreso. Modelo 069 y 074
consultarEstadoJustificanteConsulta de estado dun xustificante de ingreso.
imprimirJustificanteObtención de un justificante de ingreso en formato PDF. Modelo 069
imprimirJustificanteMultiIdiomaObtención dun xustificante de ingreso en formato PDF multiidioma. Modelo 074
anotarRecursoAnotación de recurso interposto a un xustificante de ingreso. Modelo 069 y 074
eliminarRecursoEliminar anotación de recurso interposto a un xustificante de ingreso. Modelo 069 y 074
levantarRecursoRedacta un recurso con posibilidade de modificar datas de notificación e vencemento. Modelo 069 y 074
anularJustificanteAnulación dun xustificante de ingreso. Modelo 069
desanularJustificanteDesanulación dun xustificante de ingreso. Modelo 069
obtenerFichaJustificanteObtención dunha ficha cos datos de xestión e contables dun xustificante en formato PDF. Modelo 069
consultaMovimientosJustificanteConsulta de movementos dun xustificante de ingreso. Modelo 069
enviarPeticion (acción=”alta”)Xeración masiva de xustificantes de ingreso mediante ficheiro. Modelos 060, 061 e 069
enviarPeticion (acción=”marcado”)Incorporación masiva de datas de notificación e vencemento nun xustificante de ingreso mediante ficheiro. Modelo 069
enviarPeticion (acción=”consulta”)Consulta masiva de variacións de estado de xustificantes de ingreso. Modelo 069.
enviarPeticion (acción=”consultamov”)Consulta masiva de movementos de xustificantes de ingreso. Modelo 069
enviarPeticion (acción=”gestiongarantias”)Incorporación masiva de garantías a xustificantes de ingreso mediante ficheiro. Modelo 069