Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Servizo Web de Consulta de Terceiros

O servizo web de acceso a datos de terceiros, permite que desde os sistemas de xestión nos que se tramitan expedientes de gasto, póidase acceder á situación actualizada dos terceiros e os seus datos bancarios.

 

 

Funcionamento do servizo web en SIC3 Gastos AGE

Para os sistemas de xestión dos xestores da Administración Xeral do Estado o servizo proporciona acceso aos terceiros do Ficheiro Central de Terceiros de Tesouro e aos seus datos bancarios.

A solicitude de acceso a este servizo debe realizarse desde o apartado Catálogo de servizos web, facendo clic na ligazón da columna “Solicitar este servizo web” do servizo web TercerosSistemaGestionAGEWS.

Funcionamento do servizo en SIC3 OOAA

Para os sistemas de xestión dos xestores dun Organismo Autónomo o servizo proporciona acceso aos terceiros do SIC’3 do Organismo e aos seus datos bancarios, permitindo ademais a modificación dos mesmos.

A solicitude de acceso a este servizo debe realizarse desde o apartado Catálogo de servizos web, facendo clic na ligazón da columna “Solicitar este servizo web” do servizo web TercerosSistemaGestionOAWS.

As dúbidas adicionais que poidan xurdir respecto da solicitude da utilización deste servizo web dirixiranse á seguinte conta xenérica de correo electrónico: csc@igae.hacienda.gob.es.