Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Compte dels tributs estatals

D'acord amb l'establert a l'apartat tercer de la Resolució de 10 de març de 2015, de la IGAE, per la qual es determina l'estructura, justificació, tramitació i rendició del compte dels tributs estatals i recursos d'altres Administracions i Ens Públics, es publica el nivell de desagregació per agrupacions o conceptes dels models inclosos en l'annex de la Resolució.