Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Requeriments

  • Navegador de Internet actualizado (Chrome, Firefox, Edge...).
  • Es recomana una resolució gràfica de 1024 x 768 o superior i fonts petites.
  • Visor de fitxers en format PDF.
  • Ús de certificats electrònics i signatura electrònica (vegeu apartat següent).
  • Limitació a la càrrega de documentació associada (vegeu apartat següent).

Requisits mínims obligatoris per a la signatura electrònica mitjançant certificat

En l'enllaç indicat a continuació se us informa sobre els requisits mínims necessaris per usar la signatura electrònica en aquesta aplicació.

https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/Oficinavirtual/es-ES/SolicitudAccesoSistemas/Paginas/firmaelectronica.aspx

Limitació a la càrrega de documentació associada

El sistema emmagatzema tots els fitxers annexos de qualsevol tipus (PDF, ...) en el gestor documental corporatiu.

Hi ha limitacions sobre la grandària màxima de cadascun d'aquests fitxers:

  • La grandària màxima de fitxers que es poden pujar alhora és de 50MB.
  • Per evitar problemes, s'aconsella assegurar que la grandària màxima per fitxer no superi els 15-20MB.

Per tant, abans de dipositar els fitxers annexos, s'aconsella que es revisi que la grandària no superi el límit esmentat anteriorment. Per exemple, per als fitxers de tipus PDF, convé assegurar que la qualitat del PDF és suficient (que inclogui totes les pàgines, que no estiguin tortes o canviades d'orientació, que no hi hagi dades no llegibles, ...). A l'efecte, es recomana els paràmetres següents per a l'escanejat de documents:

  • Mode: Preferiblement "Escala de grisos" (o, si l'anterior no és possible, "Blanc i negre").
  • Costat d'escanejat: saltar pàgina en blanc.
  • Punts per polzada: 200 ppp (punts per polzada).

Seguint aquestes recomanacions es poden generar, sense problemes, fitxers PDF de més de 200 pàgines amb imatges amb resolució acceptable. Si es disposa de l'aplicació Adobe Profesional, és possible desar un document PDF molt gran de manera optimitzada i reduint-ne la grandària en la mateixa mesura.