Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Trukerako formatua

Plataformak honako esparru hauetako informazioa bidaltzeko eta deskargatzeko mekanismoak eskaintzen ditu:

Susperraldirako eta Erresilientziarako Estatuko Plana. CoFFEE-MRR:

Planaren informazio-egiturak kontsultatzeko zerbitzua eta betearazpen-informazioa eskaintzeko mekanismoak.

Zerbitzuak jarraian OpenAPI 3.0 formatuan biltzen den REST interfazearen bidez eskainiko dira (abiarazteko zain daude).

Webgune honetan zerbitzuak argitaratuta daudela aipatzen denean, interesa daukaten unitateek web-zerbitzuen katalogoa duen orrialdean zehazten den altan emateko prozedura jarraitu beharko dute.

Duen orrialdean zehazten den altan emateko prozedura jarraitu beharko dute. Zerbitzua behar bezala erabiltzeko, interesa daukaten unitateek, erabilera-saio bakoitzaren lehenengo elkarrekintzan, eskuratu beharko dute segurtasun-token bat; horretarako, Aurrekontu-informatikaren Bulegoak eskainitako TokenSer web-zerbitzua erabili beharko dute. Saio horren esparruan CoFFEE plataformaren REST API interfazera egiten diren hurrengo deiak eskuratutako segurtasun-tokena eramango dute.

Fecha VersiónEntornoEnlace al APINovedades
Abril 20221.3.1No implementadoEnlace a la versión 1.3.1Se tratan separadamente las declaraciones de progreso de indicadores (también se limitan los valores posibles para los indicadores cualitativos) y de ejecución financiera. Finalmente se incluyen los documentos contables DO y DO/.
Noviembre 20211.3.0No Implementado Enlace a la versión 1.3.0Simplificación de los requisitos sobre el “declarante” y la “administración” en cuanto a campos obligatorios. Soporte de varios contratos y/o subvenciones en una actuación. Desglose de los importes atendiendo al IVA.
Noviembre 20211.2.2No Implementado Enlace a la versión 1.2.2Ajustes menores.
Octubre 20211.2.1No Implementado Enlace a la versión 1.2.1Se comprueba la información sobre perceptores y contratistas y sew reestructura según personalidad jurídica.
Septiembre 20211.2.0No Implementado Enlace a la versión 1.2.0Ajustes a la metodología de gestión. Entidades y Órganos. Fases contables.
Septiembre 20211.1.1No Implementado Enlace a la versión 1.1.1Ajustes a la metodología de gestión. Fases contables.
Agosto 20211.1.0No Implementado Enlace a la versión 1.1.0Ampliación de servicios
Julio 20211.0.0No Implementado Enlace a la versión 1.0.0Versión inicial

Exekuzio-informazioaren karga masiboaren formatua

Exekuzio-informazioa sisteman masiboki kargatzeko erabiliko diren artxiboek, HFP/1031/2021 Aginduan zehazten denari jarraituz, 2020ko zein 2021eko ekitaldiari dagokion edo hurrengoei dagokien kontabilitateko informazioa jakinarazteko, JSON formatua jarraituko dute; aurreko zerbitzu API interfazearen egitura berdineko “DeclaracionEjecucion” datuei dagokie. Artxibo batek “Adierazle kualitatiboen aurrerabidearen aitorpena” eta “Adierazle kuantitatiboen aurrerabidearen aitorpena” antzeko osagaiak izango ditu, honako adibide honetan bezala:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Ministerio de Ejemplo",
"dir3": "E09999999"
},
"declaracionesProgresoIndicadoresCualitativos": [
{
"codigoIniciativa": "C02.I02.P03",
"codigoIndicador": "IND020311",
"fecha": "2022-02-08",
"valor": "finalizado"
}
...
],
"declaracionesProgresoIndicadoresCuantitativos": [
{
"codigoIniciativa": "C30.R04.P15",
"codigoIndicador": "IND001070",
"fecha": "2022-02-08",
"variacion": 100,
"justificacion": {
"textoJustificativo": "prueba de justificacion",
"documentacion": [
{
"nombre": "f1.pdf",
"descripcion": "fichero de xxxx",
"formato": "application/pdf",
"contenido": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg=="
},
{
"nombre": "f2.pdf",
"descripcion": "fichero de yyyy",
"formato": "application/pdf",
"contenido": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg=="
}
]
}
...
}
]
}

Entitate mugatzaileko finantza-egikaritzeko aitorpenetarako:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Ejemplo de declarante",
"dir3": "EA9999990"
},
"declaracionesFinancierasEntidadLimitativa": [
{
"codigoIniciativa": "C19.I2.EDUCACION.P2.1",
"ejercicioContable": "2021",
"numeroOperacion": "00171221310005738",
"tercero": {
"nif": "A41132036",
"nombre": " TERCERO NIF/CIF 000A41132036",
"país": "ES"
},
"importeSinIVA": 46400,
"importeIntegro": 46436.25,
"fechaContable": "2021-12-27",
"contratoPLACSP": {
"codOrgano": "40426210078901",
"codLicitacion": "2017/00146",
"codContrato": "7"
},
"faseContable": "O",
"financiacionMRR": [
{
"anualidad": 2021,
"capitulo": "6",
"importeSinIVA": 46400
}
]
},
...
]
}

Eta balioetsitako entitateko finantza-egikaritzeko aitorpenetarako:

{
"administracion": {
"nombre": "Administración del Estado",
"dir3": "EA9999999"
},
"declarante": {
"nombre": "Empresa pública",
"dir3": "E09999999"
},
"declaracionesFinancierasEntidadEstimativa": [
{
"codigoIniciativa": "C23.I03.P12.01",
"ejercicioContable": "2021",
"numeroOperacion": "00160221310020184",
"tercero": {
"nif": "S2826046A",
"nombre": "Ejemplo de nombre",
"país": "ES"
},
"contratoPLACSP": {
"codOrgano": "10000400057829",
"codLicitacion": "2021/6632",
"codContrato": "2021/6632"
},
"importeSinIVA": 4880.25,
"importeIntegro": 5000,
"fechaContable": "2021-12-23",
"otrasFuentesFinanciacion": [
{
"fuente": "REU",
"importeSinIVA": 50.0,
"importeIntegro": 50.0
}
],
"financiacionMRR": [
{
"anualidad": 2020,
"tipoGastoInversion": "11",
"importeSinIVA": 540
}
]
}
...
]
}

Artxibo berean hainbat erakunde betetzaileren (deklaratzaile) informazioa ematea behar bada, egin beharko da fitxategian osagaien bilduma (bilduma edo JSON array, []) emanez.

2020ko ekitaldiari dagokion kontabilitateko informazioaren prozedura eta formatua.

Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren mugarriak eta helburuak betetzen direla jarraitzeko eta horren osagarriei dagozkien neurriak aurrekontuaren eta kontabilitatearen arabera betearazteko estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituen irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren, lehenengo xedapen gehigarrian (2021eko iraliaren 30eko EAO) zehazten denari jarraituz, honako ohar tekniko hau argitaratuko da, 2020ko otsailaren 1 eta abenduaren 31 bitartean exekutatu diren osagaiei buruzko bidali beharreko kontabilitateko informazioaren prozedura eta formatua zehazteko.

Nota técnica relativa al procedimiento y formato de la información contable a remitir por las entidades ejecutoras del MRR relativa al ejercicio 2020 (pdf)

Informazio gehiago

Informazio gehiago eskuratzeko, maiz egiten diren galderetarako erantzunak, biltzen dituen gunea kontsulta ezazu, aldizka eguneratuko dena

2021-2027 Hainbat Urtetarako Finantza Markoa:

Gaur egun ez da zehaztu trukatzeko formaturik aldi horretarako.