Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Programas de interese para a Xestión Económica das Unidades Administrativas

CANOA
Sistema de Contabilidade Analítica Normalizada para as Organizacións Administrativas, que partindo dun modelo contable estándar, personalizable para cada Ente, permite valora-lo custo das actividades desenvolvidas polas distintas unidades e proporciona un conxunto de información dirixida a analiza-lo emprego dos recursos públicos e a facilita-la adopción de decisións sobre a produción de bens e servizos e a fixación de taxas e prezos públicos.
VISDOC
Utilidade para a visualización de documentos estruturados, así como para verificar a sinatura daqueles documentos electrónicos en formato XAdES (ETSI TS 101 903).