Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Descrición Orzamentos Xerais do Estado 2024

Modelos 2024 proporciónalle ao usuario centro xestor a posibilidade de cubrir de forma mecanizada as fichas de elaboración orzamentaria que se lle han remitir á oficina orzamentaria correspondente.

Com a novetat, s'inclou aquest any a la disposició dels Centres gestors, els textos definitius que es van publicar en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023, en format editable, perquè serveixi com a model sobre el qual, si escau, realitzar les modificacions oportunes o elaborar noves memòries de programes que s'incloguin en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2024 en relació amb les memòries descriptives dels programes de despesa i els seus objectius anuals dels programes pressupostaris del PRTR..

Os modelos distribúense empaquetados en ficheiros comprimidos.

A data da última actualización dos paquetes nos que se distribúen os modelos é:

Programa Data
Presupuestos Generales del Estado 1 de diciembre de 2023
Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 24 de noviembre de 2023
Presupuestos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) 24 de noviembre de 2023

Os requisitos mínimos de contorno de traballo son:

 • Microsoft Office 2016 (Word e Excel). Aínda que 2016 é a versión recomendada, os documentos tamén son compatibles con Microsoft Office anteriores.
 • Calquera paquete ofimático que soporte o estándar Open Office XML, se non dispón de Microsoft Office.
 • Ferramenta para extraer os modelos dos ficheiros comprimidos.

Orzamentos xerais do Estado

Comprende as fichas xerais de todos os ministerios:

 • Programas e obxectivos
 • Dotacións. Gastos e ingresos
 • Persoal
 • Investimentos
 • Organismos autónomos
 • Informes Transversais

Orzamentos do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria (Inxesa)

Comprende as fichas xerais:

 • Programas e obxectivos
 • Dotacións
 • Persoal
 • Investimentos

Orzamentos do Instituto de Migracións e Servizos Sociais (Imserso)

Comprende as fichas xerais:

 • Programas e obxectivos
 • Dotacións. Gastos e ingresos
 • Persoal
 • Investimentos