Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Descarga Orzamentos Xerais do Estado 2022

DESCARGA

En virtude do establecido na Orde Ministerial HAC/669/2021, do 25 de xuño de 2021, pola que se ditan as normas para a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado para 2022 procedeuse á publicación das Resolucións da Dirección Xeral de Orzamentos nas que se determinan os soportes de recollida de información, o formato, as instrucións e a forma de remisión da información.
Incorpórase como novidade, unha Resolución pola que se establecen os soportes de recollida de información para a elaboración do Informe de impacto de xénero e do Informe de aliñamento dos Orzamentos Xerais do Estado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030.
Pode consultar estas Resolucións na seguinte páxina.

Elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado:

Documentos Office Open XML (forman parte do catálogo de estándares do Esquema Nacional de Interoperabilidade).