Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Formatos de intercambio

Neste apartado proporciónanse aqueles formatos normalizados para o intercambio de información con sistemas de información da Administración orzamentaria postos a disposición de usuarios externos a ese ámbito. Na relación que figura a continuación inclúese unha breve descrición da finalidade do formato normalizado, os seus destinatarios e a normativa ou documentación na que se especifica o formato.

Formato normalizadoFinalidadeNormativa ou documentación de especificación do formatoVersiónDestinatario
AdendaIntercambio de información (cargas e descargas) relativa a Estados financeiros de OO.AA., Persoal, Investimentos e proxectos, e Beneficios fiscais. Vínculo a Especificaciones de Formato de Adenda1.0Axentes orzamentarios da AXE (subsector administrativo).
BDNSPara o envío de información sobre subvencións á base de datos nacional de subvencións. Vínculo a normativa de especificación del formato TESEOnetÓrganos xestores e entes públicos obrigados ao envío de información sobre subvencións e axudas públicas (art. 20 Lei Xeral de Subvencións).
CANOAEnvío de información contable ó sistema de contabilidade analítica desde outros sistemas de xestión. Vínculo a Especificaciones de Formato de CANOA1.0Centros Xestores da Administración Xeral do Estado.
CIBIPara o envío de información sobre o inventario de bens á Central de Información de bens inventariables. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBI1.01Órganos xestores do inventario de bens na Administración Xeral do Estado.
CoFFEEEnvío e descarga de información no ámbito dos fondos e mecanismos xestionados. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBIMinisterios, organismos de la Administración General del Estado y de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, responsables de operaciones cofinanciadas o proyectos desarrollados en el marco de los fondos y mecanismos gestionados.
CoFFEE-MRR Conflicto de interesesProvisión de información sobre autorizados. Vínculo a documentación de especificación del formato CIBIAEAT
Conta Xeral de entidades locaisEnvío da Conta Xeral de entidades locais a órganos de control externos. Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta General. Abre nunha ventá novaEntidades locais e órganos de control e externos.
Contas anuais dos OO.AA.Para o envío á IGAE das contas anuais dos organismos suxeitos ó Plan Xeral de Contabilidade Pública. Vínculo a normativa de especificación del formato OO.AA.Organismos da Administración Xeral do Estado suxeitos ó Plan Xeral de Contabilidade Pública.
Financi@Intercambio de información (cargas e descargas) relativa a Estados financeiros de OO.AA., Persoal, Investimentos e proxectos, e Beneficios fiscais. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@1.0Axentes orzamentarios da AXE (subsector empresarial e fundacional).
Fondos 2007Cargas masivas de programación inicial (plans financeiros) e xestión financeira (operacións, transaccións, contratos, listas de comprobación, etc.) das distintas formas de intervención. Vínculo a Fondos 20072.0Beneficiarios e organismos intermedios en Converxencia e Competitividade. Autoridade de xestión no caso de Cooperación Territorial Europea
Fondos 2020Cargas masivas de certificación (operacións, contratos, verificacións sobre o terreo, transaccións, listas de comprobación, etc.) dos distintos programas operativos. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON1.0

Organismos intermedios e beneficiarios, e aplicacións externas.

Fondos 2127Cargas masivas de Operacións, Expedientes de gasto, Entidades legais e Organismos, … para o intercambio de información asociada á xestión dos fondos FEDER, INTERREG e FTJ. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON1.0

Organismos intermedios e beneficiarios, e aplicacións externas.

FriedaIntercambio de información (cargas e descargas) de información de axuda á elaboración dos informes presupostos transversais de Aliñamento dos Orzamentos Xerais do Estado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030, Impacto de xénero, Impacto na Infancia, a Adolescencia e a Familia, Aliñamento dos Orzamentos Xerais do Estado coa Transición Ecolóxica (orzamento marrón) e Mocidade. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON

Axentes orzamentarios da AGE (subsector administrativo e empresarial e fundacional).

Ingresos non tributarios (INTECO) Xeración masiva de xustificantes de ingreso modelo 069 desde a aplicación INTECO. Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP 1.0Centros Xestores con acceso á aplicación INTECO
JUBIL@Formato de carga masiva de datos no sistema de información JUBIL@ Vínculo a Formato normalizado de la Cuenta General. Abre nunha ventá novaÓrganos de xubilación
QuantoIntercambio de información (cargas e descargas) relativa a Créditos e dotacións (gastos e ingresos). Vínculo a Especificaciones de Formato de Quanto1.0Axentes orzamentarios da AXE (subsector administrativo).
REGIOnetPara o intercambio de información con outros sistemas. Vínculo a Especificaciones de Formato de Financi@Xulio 2008Administradores da aplicación, Seguridade Social.
REPERTEEnviament d'entitats acreditades en un PERTE per a la seva inscripció en REPERTE.

Nueva solicitud entidad acreditada (xlsx)

Instrucciones y formato para la remisión de solicitudes de inscripción en REPERTE (pdf)

1.3Sotsdirecció General d'Estudis i Coordinació.
Taxonomía CONTAAXETramitación electrónica de contas anuais Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP6.0

Administración xeral do Estado.

Tribunal de Contas.

Taxonomía CONTAEPTramitación electrónica de contas anuais Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEP7.0

Entidades do sector público empresarial e fundaciona.

Tribunal de Contas.

Taxonomía CONTAEPATramitación electrónica de contas anuais Vínculo a Formato normalizado de Taxonimía CONTAEPA7.0

Entidades que deban aplicar a instrución de Contabilidade para a Administración Institucional do Estado.

TELCONPara a tramitación electrónica de documentos contables. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON3.0 (revisión decembro 2021)

Órganos xestores da Administración Xeral do Estado e Organismos autónomos.

Órganos xestores da Administración Xeral do Estado

TELCONEspecificacións para a tramitación electrónica de documentos de ingresos. Vínculo a documentación de especificación del formato TELCON

3.0 (marzo 2024)

Órganos xestores da Administración Xeral do Estado e Organismos autónomos.

Órganos xestores da Administración Xeral do Estado