Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Especificacions TELCON

A Intervención Xeral da Administración do Estado (Intervención General de la Administración del Estado) promoveu unha iniciativa, denominada TELCON (Tramitación Electrónica de documentos CONtables), encamiñada a permiti-la tramitación dos documentos contables en formato ficheiro entre os Centros xestores de gasto e as Intervencións delegadas, co obxecto de contribuír á axilización dos procedementos administrativos. Para tal efecto elaborou un documento de especificacións ás que debe axustarse a formación do ficheiro de documentos contables ó que se pode acceder desde este apartado.

Así mesmo a través desta páxina pódese descargar unha libraría Xava de conversión de ficheiros en formato TELCON (non lotes) a PDF.

Os ficheiros TELCON asinados electronicamente en formato XAdES (ETSI TS 101 903) deberán incluír na propiedade asinada DataObjectFormat o elemento MimeType con valor “text/tcn”. Isto é necesario para que os visores deste tipo de documentos poidan interpretar correctamente o contido do documento orixinal asinado..

VISDOC: “Utilidade para a visualización de documentos estruturados, así como para verificar a sinatura daqueles documentos electrónicos en formato XAdES (ETSI TS 101 903).”