Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Intercambio Fondos comunitarios 2007

Obxectivos 1 e 2 (Converxencia e Competitividade)

Obxetivos 3 (Cooperación Territorial Europea)

Obxectivos 1 e 2 (Converxencia e Competitividade)

Carga de plans financeiros

Esquema XML de validación de la información a proporcionar para las cargas masivas de planes financieros de fondos comunitarios para el periodo 2007-2013 (xml)

Carga de operacións e execución mediante servizo WEB

Para realizar a conexión dunha aplicación externa a Fondos 2007 será preciso que esta contemple todos os requisitos establecidos pola SGE con carácter xeral para calquera aplicación externa. Estes irán encamiñados ao cumprimento das normas de seguridade que estean en vigor en cada momento.

Interoperabilidad de aplicaciones externas con Fondos 2007 (pdf)

Carga masiva de operacións e execución desde Fondos 2007

Para aqueles usuarios que non desexen utilizar o servizo Web descrito arriba, existe a posibilidade de cargar operacións e transaccións desde Fondos 2007 a través de ficheiros XML. No subsistema de intercambios de información hai unha serie de funcións que permiten a realización destas tarefas. O único requisito é a utilización de ficheiros XML. As validacións son as mesmas que as que realiza o servizo Web e as mesmas que se realizan nas actualizacións puntuais.

Esquema XSD de operaciones y transacciones (pdf)

Obxectivo 3 (Cooperación Territorial Europea)

Cargas e descargas masivas de operacións, certificacións e avaliacións

Para os programas operativos nos que o Ministerio de Facenda e Función Pública actúa como autoridade de certificación disponse de procesos de carga masiva de operacións e certificados de gasto. Para aqueles nos que o Ministerio é autoridade de xestión, Fondos 2007 subministra procesos de carga de validacións de gasto coas súas transaccións, así como outros de descarga de estruturas asociadas.

Interoperabilidad de aplicaciones externas con Fondos 2007 - Objetivo 3 (pdf)