Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Fondos 2020

Carga das entidades que conforman o módulo de certificación mediante servizo WEB

Para realizar a conexión dunha aplicación externa a Fondos 2020 será preciso que a mesma contemple todos os requisitos establecidos pola SGE con carácter xeral para calquera aplicación externa. Estes irán encamiñados ao cumprimento das normas de seguridade que estean en vigor en cada momento.

Carga masiva das entidades que conforman o módulo de certificación desde Fondos 2020

Para aqueles usuarios que non desexen utilizar o servizo Web descrito arriba, existe a posibilidade de cargar as mesmas entidades desde Fondos 2020 a través de ficheiros XML. No subsistema de intercambios de información hai unha serie de funcións que permiten a realización destas tarefas. O único requisito é a utilización de ficheiros XML.

Os esquemas XSD son os mesmos que os empregados é o servizo web e por tanto, as validacións son as idénticas ás que realiza o servizo Web e as mesmas que se realizan nas actualizacións puntuais.

Validacións das entidades que conforman o módulo de certificación de Fondos 2020

Fondos 2020 realiza unha serie de validacións das entidades que se cargan no sistema, co propósito de verificar o cumprimento da lóxica de negocio da aplicación. Detállanse a continuación as validacións destas entidades en formato XLSX.

Descarga masiva en formato XML das entidades que conforman o módulo de certificacion de Fondos 2020

Fondos 2020 ofrece a descarga de información relativa ás súas entidades en dous formatos: CSV e XML. Esta información pode ser descargada exclusivamente a través das opcións de pantalla habilitadas para tal fin. A continuación detállanse os esquemas XSD de descárgalas XML.