Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Xestión de Incidencias

Aplicación remedy

As incidencias que dificulten ou impidan o acceso ou utilización aos sistemas de información deben notificarse á Unidade de Coordinación de Incidencias da División IV de Explotación da Oficina de Informática Orzamentaria, como Unidade responsable de xestionar de forma centralizada, todas as incidencias que se produzan, segundo os métodos seguintes:

 1. APLICACIÓN REMEDY usuarios externos. Para notificar unha incidencia á Unidade de Coordinación de Incidencias, debe conectarse á aplicación REMEDY usuarios externos a través da icona de acceso que se mostra neste apartado e que terá dispoñible no seu escritorio personalizado. A primeira vez que se vai a usar a ferramenta é necesario rexistrase na mesma, introducindo para iso a dirección de correo e unha palabra crave. A continuación, deberá escribir o código que lle chegará nese momento á súa caixa de correos de correo. Unha vez na aplicación, deberá seleccionar o botón de “INCIDENCIA DE APLICACIÓN Dispoñible”. Na pantalla que aparece hai que picar sobre o botón “Pedir agora”. Visualizarase un formulario no que os campos obrigatorios que debe encher son os que aparecen marcados coa palabra obrigatorio en cor vermella. O campo “Descrición detallada” deberá conter un texto explicativo coa descrición do problema (acción que se estaba realizando, mensaxe exacta do erro, páxina na que aparece, etc.). Tamén deberá seleccionar, no campo “Aplicacións”, o Sistema de Información co que existen dificultades. Así mesmo, deberá elixir, no campo “Incidencia”, o tipo de incidencia do que se trata.

  Tamén se pode achegar un ficheiro (exemplo: captura pantalla mensaxe de erro), pulsando no botón “Achegar arquivos”.

  Unha vez completados os datos anteriores, pulsará no botón Enviar petición para que a incidencia sexa dada de alta na aplicación REMEDY.

  No botón “A miña actividade” da pantalla inicial. A aplicación mostraralle unha consola coas peticións enviadas. Ao seleccionar unha incidencia, poderá realizar o seguimento da mesma, ben consultando os datos que remitan os grupos de soporte que interveñan na súa resolución, ben engadindo información adicional pulsando no botón “Agregar comentario”.

  A aplicación tamén lle enviará de forma automática notificacións vía correo electrónico informándolle da evolución da incidencia.

  APLICACIÓN SINOI. A partir do 16 de novembro de 2020, a aplicación SINOI permanece aberta para xestión e peche das incidencias creadas antes desa data. Todas as novas incidencias deben abrirse coa aplicación REMEDY usuarios externos.

 2. CORREO ELECTRÓNICO. Caixa de correos: uci@igae.hacienda.gob.es. Os Usuarios poderán dirixirse a esta caixa de correos de correo electrónico ante a imposibilidade de notificar unha incidencia a través da Aplicación REMEDY. Para iso débese enviar un correo electrónico, á direcciónuci@igae.hacienda.gob.es indicando no campo Asunto, o código de Usuario (8 posicións), un espazo en branco e a continuación, calquera texto descritivo que resuma o seu problema: Por exemplo, "Erro en aplicación XXXXX"; "Problemas con certificado", "Erro en acceso a escritorio personalizado", etc... No corpo da mensaxe débese especificar: nome e apelidos da persoa de contacto, teléfono, DNI, localización (Comunidade autónoma, Concello, etc.), forma de conexión (Intranet Administrativa -tamén chamada rede SARA- ou Internet..) e a descrición detallada do problema (acción que se estaba realizando, mensaxe exacta do erro, páxina na que aparece, etc.).

 3. NUMERO TELEFONO. 91 583 14 33 (con catro liñas). Os Usuarios poderán dirixirse a este número de teléfono ante a imposibilidade xustificada de notificar a incidencia a través dos métodos anteriores.

NOTA: O horario de atención da Unidade de Coordinación de Incidencias é de 7:30 h a 23:59 h. de luns a venres, sempre que non sexa día festivo en todo o territorio nacional.