Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Relación de prestadores de servizos de certificación

A relación de certificados admitidos nos servizos proporcionados a través deste Portal (Sede) son aqueles admitidos pola plataforma @ASINA do Mº de Facenda (tanto respecto da prestación de identificación como á de firma electrónica), que son aqueles certificados comprendidos en:

Certificados soportados pola plataforma @asina da Lei 11/2007

Anexo-Provedores de servizos de Certificación-v5.3. PLATAFORMA @ASINA (pdf)

En todo caso, serán certificados admitidos (a efectos de identificación ou a efectos de firma) aqueles que superen a validación prevista na aplicación Valide dá Secretaría de Estado de Administracións Públicas (https://valide.redsara.es/valide/).

Para ampliar información xenérica sobre firma electrónica e certificados pódese consultar a información que proporciona o Portal de administración electrónica.

Portal para resolver as dúbidas que poidan xurdir na utilización do eDNI