Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Requeriments per a la signatura electrònica mitjançant certificat

Requisits per a la signatura electrònica

L'usuari signatari haurà de comptar amb un certificat electrònic reconegut, expedit pels prestadors de serveis de certificació compresos en la següent relació: Relació de prestadors de serveis de certificació.

És necessari tenir instal·lada l'aplicació AutoFirma abans d'iniciar la connexió a l'aplicació on es requereixi la signatura i és convenient revisar que es disposa d'una versió actualitzada de l'aplicació. Aquesta aplicació es pot descarregar a la pàgina: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html La instal·lació de AutoFirma sobre Microsoft Windows ha de ser realitzada per un usuari amb permisos d'administrador. Contacti amb el seu servei d'informàtica per a la instal·lació.

Per a l`ús de DNIe es requereix tenir instal·lada l`última versió del mòdul criptogràfic del DNIe, que pot trobar en http://www.dnielectronico.es/ (àrea de descàrregues).

Important: Per requisits funcionals, per assegurar que només pot signar qui està connectat, només es permet la signatura electrònica amb un certificat electrònic el DNI associat del qual coincideixi amb el de l`usuari connectat a l'aplicació.

Informació addicional sobre la signatura electrònica en DocelWeb