Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Què és i per a què serveix?

Ingressos no tributaris (INTECO) és una aplicació informàtica del sistema d'informació comptable (SIC'3) que permet:

  • Expedir els documents d'ingrés, relatius a recursos no tributaris, aprovats en l'apartat Sisè de l'Ordre PRE/1064/2016 de 29 de juny, aptes per fer l'ingrés en entitats col•laboradores.
  • Consultar l'estat dels documents emesos.
  • Seleccionar i posar a disposició de les delegacions d'Economia i Hisenda la informació dels documents emesos, notificats i no cobrats per a la comptabilització del corresponent dret no tributari i la gestió del cobrament en el contret previ del Sistema d'Informació Comptable de l'Administració General de l'Estat.