Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Servicios Web

Els serveis WEB permeten generar i gestionar Justificants d'Ingrés des de qualsevol aplicació externa al sistema d'informació comptable SIC'3. La forma de sol•licitar l'accés als serveis i la seva descripció es troba en els documents següents:

Mètodes dels serveis web d'INTECO Descripció del mètode
altaJustificante069Generació d'un justificant d'ingrés. Model 069
altaJustificante069ProntoPagoGeneració d'un justificant d'ingrés, model 069, amb import reduït per ràpid pagament.
altaJustificante060Generació d'un justificant d'ingrés. Model 060 (Dipòsits)
altaJustficante060SegunNormaGeneració d'un justificant d'ingrés Modelo 060 (Dipòsits) segons Norma
altaJustificante061Generació d'un justificant d'ingrés. Model 061 (Quota de drets passius)
altaJustificante074Generació d'un justificant d'ingrés. Model 074 (ingressos des de l'estranger)
altaJustificante074DivisasGeneració d'un justificant d'ingrés. Model 074 en Divises (ingressos des de l'estranger)
marcarJustificanteIncorporació de dates de notificació i venciment en un justificant d'ingrés. Model 069 y 074
desmarcarJustificanteEsborrament de dates de notificació i venciment en un justificant d'ingrés. Model 069 y 074
consultarEstadoJustificanteConsulta d'estat d'un justificant d'ingrés.
imprimirJustificanteObtenció d'un justificant d'ingrés en format PDF  Model 069
imprimirJustificanteMultiIdiomaObtenció d'un justificant d'ingrés en format PDF multiidioma. Model 074
anotarRecursoAnotació del recurs interposat a un justificant d'ingrés. Model 069 y 074
eliminarRecursoEliminar l’anotació del recurs interposat a un justificant d'ingrés. Model 069 y 074
levantarRecursoAixeca un recurs amb possibilitat de modificar dates de notificació i venciment. Model 069 y 074
anularJustificanteAnul•lació d'un justificant d'ingrés. Model 069
desanularJustificanteDesanul•lació d'un justificant d'ingrés. Model 069
obtenerFichaJustificanteObtenció d'una fitxa amb les dades de gestió i comptables d'un justificant en format PDF. Model 069
consultaMovimientosJustificanteConsulta de movimientos de un justificante de ingreso. Modelo 069
enviarPeticion (acción=”alta”)Generació massiva de justificants d'ingrés mitjançant fitxer. Models 060, 061 i 069
enviarPeticion (acción=”marcado”)Incorporació massiva de dates de notificació i venciment en un justificant d'ingrés mitjançant fitxer. Model 069
enviarPeticion (acción=”consulta”)Consulta de moviments d'un justificant d'ingrés. Model 069
enviarPeticion (acción=”consultamov”)Consulta massiva de moviments de justificants d'ingrés. Model 069
enviarPeticion (acción=”gestiongarantias”)Incorporació massiva de garanties a justificants d'ingrés mitjançant fitxer. Model 069