Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Com es sollicita l´accés a SIC´3?

La sol•licitud d'accessos a aquesta aplicació s'ha de fer segons allò que indiquen la Normativa específica i la Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Usuaris integrats en la xarxa de l'Administració pressupostària (Secretaria General de Pressupostos i Despeses i Intervenció General de l'Administració de l'Estat).

Les sol•licituds d'alta de nous usuaris interns per a aquesta aplicació cal que les generin els administradors de xarxa de cada unitat a través de l'aplicació GEP Sol•licituds, o directament per l'usuari a través de Dam@.

Usuaris externs o no integrats en la xarxa de l'Administració pressupostària.

Les sol•licituds d'alta de nous usuaris externs per a aquesta aplicació s'han de tramitar d'acord amb el procediment que descriu la pàgina de control d'accessos, a la qual s'accedeix a través de l'apartat oficina virtual d'aquest portal.