Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

A qui va dirigit

Als òrgans de l'Administració General de l'Estat que gestionen ingressos no tributaris segons estableix la Resolució conjunta de 18 de febrer de 2008 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i de la Direcció General del Tresor i Política Financera per a l'expedició dels documents d'ingrés que regula l'apartat Sisè de l'Ordre PRE/1064/2016, de 29 de Juny.