Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Servei Web de Consulta de Tercers

El servei web d'accés a dades de tercers, permet que des dels sistemes de gestió en els quals es tramiten expedients de despesa, es pugui accedir a la situació actualitzada dels tercers i les seves dades bancàries.

Funcionament del servei web en SIC3 Despeses AGE

Per als sistemes de gestió dels gestors de l'Administració General de l'Estat el servei proporciona accés als tercers del Fitxer Central de Tercers de Tesoro i a les seves dades bancàries.

La sol·licitud d'accés a aquest servei ha de realitzar-se des de l'apartat Catàleg de serveis web, fent clic a l'enllaç de la columna “Sol·licitar aquest servei web” del servei web TercerosSistemaGestionAGEWS.

Funcionament del servei en SIC3 OOAA

Per als sistemes de gestió dels gestors d'un Organisme Autònom el servei proporciona accés als tercers del *SIC’3 de l'Organisme i a les seves dades bancàries, permetent a més la modificació dels mateixos.

La sol·licitud d'accés a aquest servei ha de realitzar-se des de l'apartat Catàleg de serveis web, fent clic a l'enllaç de la columna “Sol·licitar aquest servei web” del servei web TercerosSistemaGestionOAWS.

Els dubtes addicionals que puguin sorgir respecte a la sol·licitud de la utilització d'aquest servei web es dirigiran al següent compte genèric de correu electrònic: csc@igae.hacienda.gob.es.