Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

A qui cal recórrer en cas d’incidències?

Les consultes sobre aspectes operatius de BDNS dels usuaris amb accés autoritzat a la Base de dades nacional de subvencions són ateses a BDNS@igae.hacienda.gob.es.

Les consultes sobre aspectes normatius poden formular-se en BDNS@igae.hacienda.gob.es.

Les incidències que dificultin o impedeixin l'accés als sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses cal notificar-les a la Unitat de Coordinació d'Incidències de la Sotsdirecció General d'Explotació de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat segons s'explica en l'apartat "Oficina virtual" - "Sol•licitud d'accés als sistemes" de la pàgina principal d'aquest lloc web.