Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Requeriments

Requeriments tècnics

  • Dispositiu amb connexió a Internet.
  • Navegador web actualitzat Google Chrome.
  • Visor de fitxers en format PDF. Es recomana l'ús de Tova Acrobat Reader disponible en www.adobe.com)
  • Es recomana una resolució gráfica de 1280 x 1024 o superior.

D'accés a la Base de dades nacional de subvencions

L'accés a la Base de dades nacional de subvencions se sotmet a la Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Per accedir a la Base de dades nacional de subvencions cal:

1.- Certificat electrònic reconegut

Tot usuari extern a la xarxa informàtica de l'Administració pressupostària ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut expedit per prestadors de serveis de certificació compresos en la relació següent per accedir a la Base de dades nacional de subvencions.

Relació de prestadors de serveis de certificació.

2.- Obtenció de codi d'usuari

A més de disposar del certificat digital, cal sol•licitar i obtenir el codi d'usuari d'acord amb el procediment que descriu l'apartat "Oficina virtual" - "Sol•licitud d'accés als sistemes" de la pàgina principal d'aquest lloc web.