Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Com es sol licita?

Procediment de sol•licitud d'accés a BDNS PER A USUARIS EXTERNS a l'àmbit de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

La sol•licitud d'accessos a aquesta aplicació s'ha de fer segons allò que indica la Resolució de 27 de febrer de 2009, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Abans és necessari que l'òrgan estigui registrat en la *BDNS. Segons estableix la disposició sisena de la Resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de 7 de desembre de 2015 la petició de registre de l'òrgan s'efectuarà pel titular de l'òrgan. Per a això es remetrà la informació detallada en els documents denominats “Actuacions prèvies-formularis” disponibles, per a cada tipus d'administració, en l'apartat Documentació Documentació.

Procediment de sol•licitud d'accés per a usuaris de l'àmbit de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Els usuaris interns sol·licitaran accés al sistema d'informació BDNS mitjançant l'eina de gestió de permisos RADIX, que pot trobar-se en Aplicacions /Seguretat de la informació de l'escriptori personalitzat de l'usuari intern.