Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Programes d’interès per a la gestió econòmica de les unitats administratives

CANOA
Sistema de comptabilitat analítica normalitzada per a les organitzacions administratives, que, partint d'un model comptable estàndard i personalitzable per a cada ens, permet de valorar el cost de les activitats desenvolupades per les diferents unitats i proporciona un conjunt d'informació dirigida a analitzar l'ús dels recursos públics i a facilitar l'adopció de decisions sobre la producció de béns i serveis i la fixació de taxes i preus públics.
VISDOC
“Utilitat per a la visualització de documents estructurats, així com per verificar la signatura dels documents electrònics en format XAdES (ETSI TS 101 903).”