Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Descàrrega Pressupostos Generals de l´Estat 2024

DESCÀRREGA

En virtut de l'establert en l'Ordre HFP/1254/2023, de 22 de novembre, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2024 s'ha procedit a la publicació de les Resolucions de la Direcció general de Pressupostos en les quals es determinen els suports de recollida d'informació, el format, les instruccions i la forma de remissió de la informació.

Elaboració dels pressupostos generals de l'Estat:

PGE.ZIP

Nota: en el cas de la fitxa P202 PRTR seria aconsellable utilitzar sempre que sigui possible la memòria descriptiva publicada en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2023, disponible als següents enllaços en format editable:

INGESA.ZIP

IMSERSO.ZIP

Els documents tenen el format Office Open XML, que forma part del catàleg d'estàndards de l'Esquema Nacional de Interoperatibilidad.